Ekonomika eurozóny spomalila viac ako sa predpokladalo

zdroj: http://www.flickr.com/photos/ndevil/3491395689/

Ekonomika eurozóny podľa údajov Eurostatu v treťom štvrťroku spomalila viac ako sa očakávalo. Zaznamenala 0,3-percentný rast miesto 0,4-percentného, pričom ešte v druhom kvartáli stúpla o celé percento.

Z medziročného porovnania vyplýva, že ekonomika eurozóny vzrástla o 1,9 % a celej EÚ o 2,2 %. Ešte v druhom štvrťroku bol rast z pohľadu oboch blokov na úrovni 2 %.

Na medzikvartálnej báze najrýchlejšie rástlo Švédsko (2,1 %), nasledované Luxemburskom (1,5 %) a Poľskom (1,3 %). Slovenský HDP sa zvýšil o 1 %. Negatívny rast zaznamenalo Grécko (-1,3 %) a Rumunsko (-1 %) a španielska a holandská ekonomika stagnovali.

Aj na medziročnej báze zaznamenalo najväčšiu expanziu Švédsko (6,8 %), nasledované Estónskom (5 %), Poľskom (4,7 %), Slovenskom (4,2 %) a Nemeckom (3,9 %). S recesiou zápasia grécka, rumunská a írska ekonomika.

EÚ zaostáva za USA aj Japonskom. Medzikvartálny rast oboch krajín sa v porovnaní s Európou zrýchlil. V USA na 0,6 % z 0,4 % a v Japonsku na 1,1 % z 0,7 %. HDP Spojených štátov v treťom kvartáli medziročne vzrástol o 3,2 % po 3 % v druhom kvartáli a Japonska o 5 % po 3,5 %.

Rast nezamestnanosti zastal

Nezamestnanosť v eurozóne podľa Eurostatu ostala na nezmenenej úrovni ako v októbri – 10,1 %. Medziročne však stúpla o 0,2 %. Podobný vývoj bol aj z pohľadu celého dvadsaťsedemčlenného bloku – nezamestnanosť medzimesačne stagnovala na úrovni 9,6 % a medziročne stúpla o 0,2 %.

Ako informuje štatistický úrad v novembri bolo v EÚ bez práce 23,25 milióna mužov a žien, z toho 15,92 milióna z nich v eurozóne. Oproti októbru sa však počet nezamestnaných v štátoch s eurom znížil o 39 tisíc, čo prispelo k poklesu nezamestnanosti aj v celej Únii o 35 tisíc. V medziročnom porovnaní v novembri 2010 pribudlo v EÚ 606 tisíc nezamestnaných a v eurozóne 347 tisíc. Najnižšiu mieru nezamestnanosti zaznamenalo Holandsko (4,4 %), Luxembursko (4,8 %) a Rakúsko (5,1 %), a najvyššiu nahlásilo Španielsko (20,6 %).

Na Slovensku miera nezamestnanosti v novembri zostala na októbrovej úrovni 14,5 % a mierne sa zvýšila z 14,1 % v novembri 2009. Analytici VÚB banky vývoj vnímajú ako stabilizáciu slovenského pracovného trhu na pozadí oživovania ekonomiky, ktoré je zatiaľ príliš krátke a slabé na to, aby sa začali tvoriť nové pracovné miesta. „Skutočne, počet pracovných miest zatiaľ stále klesá, hoci tempo poklesu sa výrazne znižuje,“ uvádzajú v pravidelnom mesačnom komentári.

(EurActiv/TASR)