Ekonomika má budúci rok oveľa lepšie vyhliadky

Zdroj: Európska komisia

Existovali dva možné scenáre pokrízového vývoja. Jeden hovoril o tom, že recesia môže vo fáze oživenia znamenať rýchly a nadpriemerný rast, ktorý dobehne straty HDP v čase negatívnych výsledkov. Druhý scenár hovoril o permanentnej strate HDP, ak sa rast hospodárstva vráti len k predchádzajúcemu trendu alebo sa oproti nemu dokonca ešte aj zníži.

Ako poukázal hlavný ekonóm VÚB banky Zdenko Štefanides, v eurozóne sa naplnil ten druhý. K trendovému rastu sa vrátila len dočasne, medzičasom ju zasiahla druhá recesia v dôsledku dlhovej krízy. Permanentná strata HDP sa pritom naďalej zväčšuje. V súčasnosti sme 3 % pod úrovňou predkrízovej aktivity. Tento vývoj sa negatívne odrazil na pracovnom trhu.

Slovensko pritom podľa jeho slov kopíruje celkový stav 17-členného bloku. Rovnako sa len dočasne vrátilo k trendovému rastu, súčasný stav ekonomiky je blízky nule a zväčšuje sa tiež permanentná strata HDP.

Podarilo sa však dosiahnuť predkrízovú úroveň HDP, ale len vďaka exportu. „Domáci dopyt klesá už dva roky a od predkrízovej úrovne je nižší o približne 10 %,“ vysvetlil Štefanides. Pokiaľ ide o nezamestnanosť je takmer dvojnásobná v porovnaní s predkrízovým minimom. Celkovo oproti predkrízového maxima klesol počet pracujúcich o približne 100 tisíc.

Ako doplnil makroekonóm VÚB banky Andrej Arady rast HDP sa zrejme zrýchli, ale ostane prislabým na tvorbu nových pracovných miest.  Očakávaný rast v budúcom roku sa pohybuje okolo 2,4 % HDP.

„Historicky slovenská ekonomika tvorila pracovné miesta a znižovala nezamestnanosť len keď rast HDP prevýšil 3,5 %. Takýto rast sa v roku 2014 neočakáva. Navyše, medzi oživením HDP a oživením pracovného trhu je oneskorenie, typicky dva kvartály,“ vysvetlil Arady.

Eurozóna pritom po jedenapolročnej recesii zaznamenala rast v druhom štvrťroku tohto roka a to len na úrovni 0,3 %. „Index PMI, sentiment a iné predstihové indikátory naznačujú, že pozitívne prírastky HDP budú pokračovať,“ dodal hlavný ekonóm VÚB banky. Očakávaný rast HDP budúci rok sa pohybuje okolo 1 %.

K stavu významne prispela intervencia zo strany ECB a súčasne presmerovanie zamerania z fiškálnej konsolidácie na obnovu ekonomického rastu a boj proti nezamestnanosti. Konsolidačné úsilie poľaví z 0,8 % HDP na 0,6 % a budúci rok na 0,2 % HDP.

„Návrat k potenciálnemu rastu v eurozóne sa síce ešte nechystá, no do nového roku vstupujeme s citeľne lepšími vyhliadkami ako minulý rok a náš kľúčový obchodný partner Nemecko má našliapnuté dobre,“ uzavrel Štefanides.