Emisné limity: Berlín a Paríž chcú mať jasno

Krátka správa

Brusel by mal jasne povedať, či chce ťažkému priemyslu v EÚ povoliť prideľovanie bezplatných emisných limitov aj po roku 2013, vyzvalo Komisiu a Slovinské predsedníctvo v liste Nemecko a Francúzsko, s podporou Rakúska, Luxemburska, Fínska, Maďarska a Českej republiky.

V súčasnosti je podstatne väčšia emisných limitov prideľovaná členskými krajinami bezplatne na základe národných alokačných plánov, ktoré schvaľuje Brusel. Zvyšok sa potom obchoduje na trhu s emisnými limitmi.

V januári navrhla Komisia, ako by mala emisná politika vyzerať po roku 2013 (EurActiv.sk, 23. január 2008). V sektore výroby elektrickej energie jasne stanovila, že po roku 2013 prejde na plné obchodovanie s emisnými limitmi.

U priemyselných sektorov je situácia menej jasná – hoci sa pôvodne hovorilo tiež o plnom obchodovaní s limitmi, pod tlakom Komisia ustúpila a navrhla postupný prechod na plné obchodovanie. Energeticky náročné sektory (oceliarstvo, výroba hliníka, chemický priemysel, cementárne a pod.) sa bude Komisia snažiť chrániť ďalšími výnimkami. Pokiaľ sa nepodarí prijať globálnu dohodu o obmedzovaní emisií, je dokonca pripravená navrhnúť zavedenie cla na dovoz z krajín, ktoré nemajú podobne prísnu emisnú legislatívu, vyhlásil predseda Komisie Barroso.

Text z dielne Komisie je však len návrhom – v konečnom dôsledku bude potrebovať súhlas členských krajín. Sedem z nich tvrdí, že plány nie sú dostatočne jasné. Ťažký priemysel v EÚ potrebuje poznať jasne budúci regulačný rámec, aby dokázal vytvárať strednodobé a dlhodobé investičné plány.