Emisné pravidlá: oceliari budú žalovať Komisiu

Podľa európskeho oceliarskeho združenia Eurofer návrh pravidiel neimplementuje dostatočne pravidlá, ktoré umožňujú, aby asi 10% najefektívnejších oceliarní dostávalo emisné povolenky bezplatne aj po roku 2013.

Európska komisia si však stojí za metódou, dohodnutou v októbri minulého roka, po dvoch rokoch konzultácií s priemyslom i členskými krajinami.

Systém obchodovania s emisiami (ETS) je hlavným nástrojom európskej snahy o zníženie emisií o 20% do roku 2020 (v porovnaní s úrovňou v 1990). Zatiaľ bola väčšina emisných povoleniek rozdávaná firmám bezplatne, po roku 2013 ich budú musieť kupovať na trhu.

Niektoré priemyselné sektory, napríklad oceliari, upozorňujú, že ak sa výroba v dôsledku emisnej politiky predraží, presunú svoje aktivity mimo EÚ. Žiadajú, aby bola aspoň časť povolenie poskytovaná bezplatne.

Podľa kritikov však bezplatné povolenky prinášajú týmto firmám iba nespravodlivý zisk, keďže ich nevyužívajú, ale predávajú na trhu.

Environmentálna skupina Sandbag upozornila, že oceliarsky priemysel takto operoval s 212 miliónom emisných povoleniek v hodnote 3,4 miliardy eur, pričom ETS sa stal prakticky nefunkčným.

Podľa Sandbag držal 44% z týchto nadbytočných povoleniek koncern ArcelorMittal.

Emisné limity sú príliš voľné

Organizácia Carbon Trade Watch analyzovala 77% podnikov, pri ktorých existovali dostupné dáta. Zistila že už piaty krát zo šiestich rokov boli emisné limity stanovené príliš voľne.

Vydané povolenky presahovali o 3,2% skutočné emisie sledovaných tovární, tvrdí organizácia.

„ETS opäť raz poskytol masívne subvencie oceliarskemu sektoru a ďalším energeticky náročným priemyslom“, vyhlásil hovorca organizácie Oscar Reyes. „Obchodovanie s emisiami je využívané ako priemyselné subvencie znečisťovateľom.“

Oceliari žalujú

Po roku 2013 by však 90% tovární, ktoré nespĺňajú stanovené podmienky, mali bezplatné povolenky stratiť. Oceliarsky priemysel však tvrdí, že jeho inštalácie recyklujú odpadové plynu ako dodatočný zdroj energie, a za to by mali získať v procese hodnotenia dobré body.

Generálny riaditeľ Euroferu Gordon Moffat tvrdí, že európska smernica vyžaduje, aby továrne s najlepším výsledkom dostali bezplatné povolenky, čím sa zabráni ich presunutiu za hranice EÚ.

„No keďže sa to na oceliarsky priemysel neuplatňuje, čoho výsledkom sú miliardové dodatočné náklady, nemáme inú možnosť, ako vec posunúť na súd.“

Podľa oceliarov budú nové podmienky stáť priemysel asi 5 miliárd eur v období 2013-2020 – k tomu treba pripočítať ďalších 18 miliárd eur nákladov kvôli zrušeniu systému bezplatných povoleniek.

EurActiv podľa Reuters

Ďalšie kroky

  • Polovica apríla 2011: Európska komisia by mala prijať pravidlá, na základe ktorých sa určí efektívnosť oceliarní. Právnici Euroferu predložia krátko na to na Súdny dvor EÚ žalobu.