Energetika bude mať asi vlastný rezort

Vláda ohlasuje na budúci rok radikálne šetrenie na všetkých ministerstvách v rámci konsolidácie verejných financií s plánom na 3 % deficit v roku 2012 tak ako žiada Pakt stability. Európska komisia zatiaľ k tomuto časovému plánu nezaujala oficiálne stanovisko, nakoľko podľa pravidiel by sme sa mali k 3 % deficitu vrátiť už o rok skôr. 

„Ministerstvá budú čeliť pomerne významným škrtom, pretože ak deficit v roku 2010 sa plánuj okolo 5 a pol %, škrty, ktoré budú musieť urobiť ministerstvá budú naozaj radikálne. Dokonca som si dovolil povedať, že na niektorých ministerstvách budú vo výške 30 až 70 % výdavkov,“ avizuje premiér.

Ako príklad uviedol Ministerstvo obrany, kde návrh hovorí o škrte vo výške siedmych miliárd korún a Ministerstvo kultúry, kde by sa malo ušetriť 50 miliónov eur. Týkať by sa to však podľa jeho slov malo každého ministerstva. 

Živá je podľa premiéra ale aj agenda zlučovania rezortov. Refroma je naplánovaná je vraj tak, aby nadobudla účinnosť, keď vznikne nová vláda v roku 2010. Zlúčiť by sa malo napríklad ministerstvo pôdohospodárstva a životného prostredia. „Na druhej strane sa uvažuje, že niektoré sektory potrebujú posilnenie, napríklad energetika“, povedal včera v Bruseli po summite Fico.  Otázky energetiky dnes spadajúj pod ministerstvo hospodárstva. „Možno sa rozhodneme, že na úkor niektorého ministerstva vybudujeme silné ministerstvo energetiky, ktoré bude kontrolovať všetko, čo štát kontroluje v oblasti energetiky a je toho veľa – prenosová sústava, nová atómová elektráreň, a ďalšie veci“.

Vláda sa chce predložiť zákon, ktorý by bol schválený ešte v tomto volebnom obdob. 

Predseda vlády ohlásil pokračovanie veľkých projektoch typu PPP. Týka sa to východného úsek D1, pokračovanie dostavby Mochoviec, výstavby Bratislavského letiska a výstavby rýchlostnej komunikácie R. „Ja verím, že rozhodneme aj o treťom balíku PPP, ktorý sa týka budovania tunelov v okolí Žiliny, ktorý je najdrahší a samozrejme aj najnáročnejší.“

(EurActiv.sk: David Price: Neexistuje dôkaz ekonomickej výhodnosti PPP projektov)

  • Chceme vlastný finančný dohľad

Pokiaľ ide o finančné trhy ktoré boli hlavnou témou mimoradneho summitu, Fico pripomenul, že Slovensko nepatrí ku krajinám, kde sa destabilizoval bankový sektor, preto „možno nevnímame tak citlivo, to čo hovoria, krajiny, ktoré investovali miliardy do odzdravenia bankového sektora“. Vláda sa ale hlási ku spoločnému stanovisku Európskej rady o kontrole na finančných trhoch, najmä pokiaľ odíde o praktiky bonusov pre bankárov.

Stanovisko vlády je, že bude podporovať medzinárodný finančný dohľad a inštitúcie, ale nesúhlasí s oslabením domáceho bankového dohľadu, ktorý vykonáva NBS. Keďže Slovensko nemá u nás matky bánk, musíme podľa Fica cez bankový dohľad kontrolovať ,ako sa dcéry správajú. Bankový sektor na Slovensku označil za stabilný a konzervatívny.

  • Ďalšie šrotovné sa zatiaľ nebude

Ďalšie kolo šrotovného na Slovensku nebude, pretože sa ukázalo, že výrobcovia sú schopní predávať autá za ceny, ktoré sa rovnajú cenám, keď bolo šrotovné, tvrdí Fico.  Automobilky mu údajne avizovali, že sa u nich vyrába a majú „pomerne zaujímavé plány“. Pripomenul, že šrotované nebolo zamerané na domáci trh a Slovensku prinieslo pozitívne ohlasy v zahraničí.

„Ale čo keď má táto hospodárska kríza tvar W, teraz sa tešíme, ale čo keď príde nejaká ďalšia vlna, ktorá nám bude spôsobovať ťažkosti. Dúfame, že to tak nie. Sme na dobrej ceste, klopem na stôl,“ uzavrel tému šrotovného.