Environmentálna politika: regulácie či prísľuby?

Občianske združenie Alternatíva – Komunikácia – Občania spolu s informačným portálom EurActiv.sk, za podpory Friedrich Ebert Stiftung, organizujú sériu „konfrontačných diskusií“:

Environmentálna politika: regulácie či prísľuby?

 
čas: 5. december 2007 (streda), 17:30 – 19:00

miesto: Knižnica SFPA, Hviezdoslavovo nám. 14, Bratislava

Program:

Moderátorka:  Eva Mihočková, EurActiv.sk  

17:30 – 17:35 Pár slov na úvod

17:35 – 17:50 Radovan Kazda, Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika

17:50 – 18:05 Martin Hojsík, Greenpeace International

18:05 – 19:00 Diskusia

Počas diskusie vás srdečne pozývame na malé občerstvenie

Z kapacitných dôvodov je počet miest obmedzený! Zaregistrujte sa na marketing@euractiv.sk do 4. decembra 2007.

Pozadie

Environmentálna politika sa v posledných rokoch dostala do zoznamu politických priorít. Prispieva k tomu najmä veľmi intenzívna diskusia o klimatických zmenách a ich možných následkoch, dôležité sú však aj iné témy – strata biodiverzity, využívanie chemických látok v poľnohospodárstve, znečisťovanie pôdy a vôd a pod.  

Tieto témy sú veľmi aktuálne, a často krát kontroverzné, najmä preto, že nemajú len environmentálny rozmer. Spôsob ochrany životného prostredia na jednej strane bezprostredne ovplyvňuje štruktúru podnikateľského prostredia, súčasne však vytvára predpoklady pre budúce prežitie ľudstva.  

V diskusiách sa profilujú dve skupiny názorov. Podľa jednej sú podmienkou úspešného napĺňania environmentálnych cieľov regulácie a sankcie (v prípade ich nedodržiavania). Pod ich tlakom sa potom firmy i spotrebitelia správajú environmentálne zodpovednejšie – investujú do menej škodlivých technológií, šetria prírodné zdroje a pod.  

Kritici tohto prístupu tvrdia, že je málo efektívny a poškodzuje konkurencieschopnosť firiem i celých národných ekonomík – ktoré sa následne budú vždy snažiť hľadať spôsoby, ako regulácie obchádzať. Omnoho väčší dôraz by sa preto podľa nich mal klásť na pozitívnu motiváciu k environmentálne vhodnejšiemu správaniu (napr. podporou ekoinovácií), spojenú s dobrovoľnými záväzkami firiem a spotrebiteľskými kampaňami.  

V Európskej únii sa v mnohých oblastiach presadzuje skôr tendencia k environmentálnej regulácii – či už ide o klimatické zmeny, používanie chemických látok, alebo kvalitu vôd, pôdy a pod. Zatiaľ čo zástupcovia európskych podnikov tvrdia, že to môže poškodiť globálnu konkurencieschopnosť firiem i celej ekonomiky EÚ, environmentálne skupiny považujú väčšinu regulácií za nedostatočnú.  

  • Je súčasný trend environmentálnej politiky v EÚ správny? Poškodzuje nejako hospodársku konkurencieschopnosť Únie a jej firiem? Dokáže zabezpečiť dostatočnú ochranu životného prostredia?
  • Môže EÚ vystupovať v environmentálnej politike na globálnej úrovni „unilaterálne“? Dokáže presvedčiť ostatných dôležitých aktérov (USA, Čína, India, Rusko…) napríklad v oblasti boja proti klimatickým zmenám?