EP podporil právo na bankový účet pre každého

Vďaka novým pravidlám by mali byť poplatky a podmienky pre všetky účty transparentnejšie a ľahko porovnateľné. Uľahčiť by sa mal aj prechod ku konkurencii, ktorá ponúkne lepšie podmienky.

Novú legislatívu musí ešte schváliť Rada, následne budú mať členské krajiny dva roky na jej implementáciu.

"Zabezpečenie prístupu všetkých klientov, vrátane migrantov a mobilných občanov, k základným účtom bude stimulom pre modernizáciu ekonomiky, uľahčí voľný pohyb a pomôže najviac znevýhodneným členom našich spoločností,“ vyhlásil spravodajca Jürgen Klute (GUE/NGL, DE).

Právo na zriadenie základného platobného účtu sa bude vzťahovať na všetky osoby s legálnym pobytom na území EÚ, a to aj bez stálej adresy. Niektoré banky totiž odmietali otvoriť účet kvôli národnosti alebo miestu trvalého pobytu.  Členské štáty môžu od potenciálnych klientov požadovať vysvetlenie dôvodov záujmu o zriadenie účtu v danej krajine.

Schválenie legislatívy privítal eurokomisár pre vnútorný trh Michel Barnier. „Týmto hlasovaním prinesieme skutočnú zmenu do životov miliónov Európanov, ktorí získajú prístup k základnému bankovému účtu, aby mohli jednoducho dostávať plat alebo platiť účty za elektrinu. Toto nové právo je zásadné, pretože umožní všetkým občanom plnohodnotne sa zúčastňovať ekonomického a sociálneho života v modernej spoločnosti,“ uviedol Barnier.

„Väčšia transparentnosť v oblasti podmienok, lehôt či poplatkov za účty zjednoduší naše životy. Pomôže nám porovnať si ponuky a nájsť si tú najlepšiu. Práve v tomto čase je dôležité, aby každé euro, ktoré utratíme bolo minuté dobre,“ uviedol eurokomisár pre ochranu spotrebiteľa Neven Mimica.

Komisia považuje túto legislatívu za veľmi dôležitú, nakoľko takemr 60 miliónov Európanov nemá účet v banke. Medzi členskými krajinami sú pritom veľké rozdiely. Kým vo Francúzsku má účet v banke takmer 99 percent populácie, v Rumunsku či Bulharsku nemá účet takmer polovica občanov.

V každom členskom štáte by mala existovať aspoň jedna nezávislá internetová stránka, kde sa budú dať porovnať úrokové sadzby a poplatky, ktoré si banky účtujú za svoje služby.

Základné bežné účty budú musieť ponúkať všetky úverové spoločnosti alebo aspoň toľko bánk, aby bola zabezpečená dostatočná konkurencia.

Banky tiež musia umožniť klientovi prechod do iného finančného ústavu, ktorý je preňho výhodnejší. Za tento prechod by nemali od klienta žiadať viac než primeraný poplatok.

Nové pravidlá však neuspokoja každého. „Vo Francúzsku už teraz platí množstvo opatrení, ktorých cieľom je uľahčiť porovnanie bankových poplatkov, bankovú mobilitu a prístup k účtu,“ uviedla Francúzska banková federácia.  Organizácia kritizuje vytvorenie právneho rámca, ktorý spôsobí viac problémov a neprinesie zlepšenie služieb pre klientov.

Britská opozícia

Cesta k schváleniu legislatívneho návrhu však nebola jednoduchá. Problém mala Veľká Británia a jej silný sektor finančných služieb. Britské ministerstvo financií žiadalo Brusel, aby mali členské štáty právo na samoreguláciu bankového sektora s tým, že je to dostatočná garancia na zabezpečenie prístupu k bankovému účtu pre všetkých.

Je pritom pravdepodobné, že Veľká Británia bude mať výhrady k legislatíve aj v priebehu implementácie. „Je možné, že dôjde k právnemu konfliktu medzi Veľkou Britániou a Európskou komisiou počas transpozície smernice,“ uviedol zdroj z Európskeho parlamentu pre EurActiv.com.

Štáty, ktoré už teraz poskytujú základné bankové služby si totiž chcú zachovať svoje existujúce samoregulačné systémy a stavajú sa kriticky k niektorým z nových pravidiel.

Postoje

„Každý spotrebiteľ by mal mať prístup k štandardným bankovým operáciám, ktoré sa týkajú jeho každodenného života. Výber a prevod finančných prostriedkov, uhrádzanie platobných príkazov ako aj použitie platobných kariet by mali byť súčasťou balíčka pri otvorení základného platobného účtu v celej Európskej únii,“ uviedla europoslankyňa Katarína Neveďalová (S&D, SK).

„Únia sa smernicou pokúša upraviť pravidlá poskytovania služieb súvisiacich s používaním bankových účtov tak, aby boli organizované čo najprívetivejšie k užívateľom. Jej snahou je postupne docieliť taký stav, aby každý občan Únie disponoval aspoň jedným bankovým účtom a nebol odkázaný na hotovostné finančné operácie,“ uviedol poslanec EP Jaroslav Paška (EFD, SK).

„Bankové poplatky za účty musia byť transparentné, zrozumiteľné a cenovo prístupné. Prístup k bankovým účtom musia mať aj zraniteľnejšie skupiny ľudí, aby ako spotrebitelia neboli vylúčení z každodenného života a mohli tak nakupovať a platiť bezhotovostne,“ uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK).

Český europoslanec Ivo Strejček (ECR) garanciu „základného účtu pre všetkých" kritizuje. „Podnikanie by sa nemalo riadiť z Bruselu a zákon by mali v prípade potreby prijať jednotlivé štáty,“ uviedol.

Švédsky europoslavec Olle Ludvigsson (S&D): „Mať bankový účet je dnes také bežné ako mať telefón. Bez prístupu k účtu je život náročný. Finančná exklúzia je veľmi zlá pre sociálnu inklúziu.“

„Návrh privítajú najmä študenti, ale aj ľudia, ktorí sa sťahujú za prácou do zahraničia. A ktorí sa doposiaľ stretávali s problémami pri otvorení bankového účtu vo svojej hostiteľskej krajine. Banky totiž často vyžadovali potvrdenie o trvalom pobyte a zamestnanecký pomer v danom štáte,“ uviedla europoslankyňa Olga Sehnalová (S&D, CZ).