EP schválil pravidlá na ochranu kupcov domov a bytov

Balík nových opatrení sa týka hypoték na obytné nehnuteľnosti, , rezidenčné nehnuteľnosti, vrátane kancelárskych priestorov a stavebných pozemkov. Nová smernica by tiež mala odrážať rozdiely medzi vnútroštátnymi trhmi s hypotékami a nehnuteľnosťami členských štátov EÚ. Napríklad informácie pre kupca budú musieť byť predložené v jednotnom formáte v celej EÚ.

Skôr ako bude podpísaná zmluva o hypotekárnom úvere,  spotrebiteľovi budú musieť byť poskytnuté informácie potrebné na porovnanie úverových produktov a pochopenie celkových nákladov a dlhodobých finančných dôsledkov vyplývajúcich z úveru. Ponúkané úverové podmienky tiež musia zodpovedať ich súčasnej finančnej situácii a brať do úvahy ich vyhliadky a možné poklesy.

Mala by tiež povinne platiť sedemdňová lehota na rozmyslenie pred uzavretím zmluvy alebo sedemdňová lehota na odstúpenie od zmluvy.

Z iniciatívy poslancov boli do návrhu vložené aj flexibilnejšie pravidlá, podľa ktorých kupci budú môcť úver splatiť úver predčasne v prípade, že splnia všetky podmienky, o ktorých rozhodnú členské štáty a pri naplnení práva veriteľa na spravodlivé odškodnenie predčasného splatenia úveru. Sankcie spotrebiteľovi za predčasné splatenie úveru však budú zakázané.

V prípade hypoték v cudzej mene budú spotrebitelia musieť byť pred podpisom zmluvy upozornení na to, že sa splátky môžu zvýšiť. Prípadne by mala byť možnosť zmeniť menu zmluvy za daných podmienok a vo výmennom kurze uvedenom v zmluve o úvere.

Poslanci pridali aj opatrenie, podľa ktorého by vrátenie zástavy stačilo na splatenie úveru za predpokladu, že sa tak veriteľ a dlžník v zmluve výslovne dohodnú.

Pokiaľ dlžník nie je schopný úver splácať, musí legislatíva obsahovať požiadavky na to, aby bol predaj zástavy uskutočnený za "najlepšiu možnú cenu". „ V prípade, že po predaji zástavy ostane nesplatený dlh, mali by byť v záujme ochrany spotrebiteľa a zabránenia ich dlhodobému nadmernému zadlžovaniu takisto zavedené opatrenia uľahčujúce jeho splácanie,“ informuje Európsky parlament.

Poslanci zatiaľ prijali konečné znenie nových pravidiel. Skôr ako ich príjmu ako celok ešte žiadajú členské štáty, aby sa zaviazali, že budú na ich území riadne uplatňované.

Pozície

Anna Záborská (KDH, EĽS): "Keď Európska komisia túto legislatívu pripravovala, snažila sa osloviť čo najväčší okruh ľudí, ktorých sa to týka a oslovila banky a spotrebiteľov a členské štáty a sprostredkovateľov úverov, či veriteľov. Takmer všetci sa zhodli, že je treba aby pred poskytnutím licencie na poskytovanie úverov bola zhodnotená ich banková bonita.

Pred poskytnutím úverov by mali byť poskytnuté objektívne informácie o úveroch, aby sa mohli spotrebitelia rozhodnúť. Je to krok k rozšíreniu bankovej únie v EÚ aj v oblasti hypotekárnej únie. Som presvedčená, že spotrebitelia, ktorí si budú brať hypotekárne úvery budú v lepšej pozícii," povedala europoslankyňa pre portál nasieuroposlanci.sk