EP schválil zákaz využívania nebezpečných látok pri výrobe spotrebičov

Zdroj: Flickr, CC

Parlament v stredu prijal kompromisné pravidlá, ktoré dopĺňajú existujúcu legislatívu (RoHS) obmedzujúcu použitie nebezpečných chemikálií a ťažkých kovov v elektronike a spotrebičoch. V prvom čítaní v ich prospech hlasovalo 640 poslancov, traja boli proti a 12 sa zdržalo.

Doplnená smernica má globálny dosah, keďže sa vzťahuje aj na tovar dovážaný z tretích krajín a nielen na ten, ktorý sa vyrobí na území EÚ.

Okrem toho má vplyv aj na to, ako sa v zahraničí spracúva elektronický odpad. Väčšinou ho totiž ilegálne vyvážajú do rozvojových krajín a tam s ním narábajú v nevyhovujúcich podmienkach.

Otvorený rozsah

Parlament rozhodol o rozšírení dosahu smernice zo špecifických druhov na všetku spotrebnú elektroniku a domáce spotrebiče, pokiaľ nedostanú osobitnú výnimku. Cieľom je dosiahnuť lepšiu právnu istotu, na čo všetko sa zákon vzťahuje.

Telefóny, chladničky, televízory a väčšina iných bežných zariadení v domácnosti európska legislatíva reguluje už dlhší čas. Rozšírenie rozsahu smernice však znamená, že niektoré produkty – ako hovoriace plyšové medvedíky či laboratórna technika – sa budú musieť prvýkrát prispôsobiť. Mimo dosahu ostávajú napríklad fotovoltanické solárne panely, ukotvené priemyselné stroje a vojenský materiál.

Na prispôsobenie sa legislatíve budú mať výrobcovia osem rokov.

Rozšírenie čiernej listiny?

Nové pravidlá okamžite nerozšíria čiernu listinu látok. Európska komisia zostaví doplnený zoznam do troch rokov od zverejnenia legislatívy.

V súčasnosti medzi zakázané patrí olovo, ortuť, kadmium, šesťmocný chróm, polybrómové bifenyly a polybromované difenylethery. Poslanci vyzvali k previerke ďalších látok vrátane troch ftalátov či brómovaných spomaľovačov horenia. Okrem toho zaistili, že aj nano-materiály budú podliehať ďalšiemu vedeckému skúmaniu.

Využívanie zakázaných látok bude možné len v prípade, že pôjde o všeobecný záujem týkajúci sa zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov a ak nebudú žiadne iné spoľahlivé alternatívy. Všetky takéto výnimky však budú časovo obmedzené.

Ďalšie kroky:

  • 2010/Začiatok 2011 – text formálne prijme Rada EÚ. Nová smernica vojde do platnosti 20 dní po zverejnení vo vestníku. Členské štáty potom budú mať 18 mesiacov na transponovanie pravidiel do národnej legislatívy.
  • Polovica 2012 – Nová RoHS vstúpi do platnosti.