EP: Smernica o znížení poistného rizika schválená

Smernica Solventnosť II (Solvency II) reformuje tridsaťročné pravidlá platné pre odvetvie poisťovníctva, pričom berie do úvahy, že v sektore v súčasnosti dominuje približne 12 medzinárodných skupín akými sú Allianz, Generali, AXA a Aviva.

V prospech hlasovalo 593 poslancov a 80 bolo proti smernici, ktorú už neformálne schválili aj členské štáty.

CEA, poisťovnícka lobistická skupina, tvrdí, že ich výsledok hlasovania potešil. Generálna riaditeľka CEA Michaela Kollerová tvrdí, že vďaka smernici sa skvalitnený regulačný režim pre európskych poisťovateľov stane realitov.

  • Kontrola

Na základe smernice vzniknú kolégiá supervízorov, s ktorými budú musieť úzko spolupracovať regulačné orgány na národnej úrovni. Takto chcú dosiahnuť zjednodušenie kontroly medzinárodných poisťovacích aktivít.

Nový kontrolný systém bude ekonomickejší aj pre samotné poisťovne, pretože sa nebudú musieť zaoberať viacerými regulačnými orgánmi, ale len jednou skupinou.

Smernica však nerieši ako postupovať v prípade, že sa národné regulačné orgány nebudú medzi sebou vedieť dohodnúť.

  • Ratingové agentúry

Na dnešnom plenárnom hlasovaní sa rozhodne o osude navrhovaného zákona o mandátnej registrácii a kontrole ratingových agentúr.  

(EurActiv / Reuters)