ETUI: Reálne mzdy v EÚ klesajú

Európsky odborový inštitút (ETUI) sledoval vývoj miezd v EÚ od roku 2000. Štúdia ukazuje, že v 15 z 27 krajín EÚ (Chorvátsko nebolo predmetom prieskumu) od vypuknutia finančnej krízy reálne mzdy, teda kúpna sila miezd, poklesli.

„Pokles podielu miezd vo väčšine európskych krajín ukazuje na redistribúciu príjmu od práce smerom ku kapitálu“, uvádza inštitút. Pre EUTI sú tieto zistenia ďalším dôkazom, že politika úsporných opatrení v Európe zlyháva, prehĺbila existujúce problémy a k ekonomickej kríze pridala krízu sociálnu.

Na Slovensku zaznamenáva ETIU v sledovanom časovom rozpätí nárast reálnych miezd o necelých 0,13 %. Mzdy vzrástli o niečo málo výraznejšie v Holandsku – o 0,24 %, v Nemecku o 0,53 % a vo Francúzsku o 0,75 %.

Podrobná infografika na tejto linke.

S výnimkou Británie, kde je podľa ETUI pokles daný výsledkom politiky Davida Camerona, pokles miezd bol zistený v ekonomicky nestabilných krajinách, ktoré závisia na programoch finančnej. Viac ako symbolický je v tomto prípade príklad Grécka, kde v sledovanom období došlo k poklesu reálnych miezd o 5 %.

Pokles reálnej minimálnej hodinovej mzdy najviac postihuje najzraniteľnejšie skupiny pracovnej sily, konštatuje ETUI.

Európsky odborový inštitút je nezávislé výskumné a výcvikové stredisko Európskej konfederácie odborových zväzov (ETUC), ktorá zastrešuje európske odborové centrály do jednej organizácie. ETUI je neziskové medzinárodné združenie, fungujúce podľa belgického práva, ktoré zamestnáva okolo 70 expertov z celej Európy a získava finančnú podporu od Európskej únie.

Diskusia o minimálnej mzde

Slovenský rezort práce má podľa vlastných slov záujem zvýšiť nominálnu minimálnu mzdu o "reálnu a racionálnu sumu, ktorá zohľadňuje možnosti slovenskej ekonomiky". Konkrétnu výšku zatiaľ nepotvrdilo. Sociálni partneri majú o takomto návrhu hlasovať na najbližšom zasadnutí tripartity.

Minimálnu mzdu malo v minulom roku zavedených 21 z 28 členských krajín Európskej únie.

Medzi štáty, ktoré minimálnu mzdu nemajú patrí Švédsko, Švajčiarsko či Nemecko, Rakúsko, Dánsko, Fínsko a Taliansko.

Nemecko s Francúzmi o minimálnej úrovni miezd hovorí

spoločnom dokumente z 30. mája 2013 nazvanom „Francúzsko a Nemecko – Spolu za silnejšiu stabilnú a rastúcu Európu“ obe krajiny navrhujú, aby Európska komisia preskúmala možnosť zavedenia minimálnej úrovne miezd, definovaných na národnej úrovni. Majú zároveň garantovať vysokú úroveň zamestnanosti a spravodlivé mzdy. Cesta, akou sa k tomu dopracovať má byť otvorená – buď prostredníctvom legislatívy alebo cez kolektívne vyjednávanie.

Paríž aj Berlín vyzývajú svojich partnerov k hlbokej diskusii aj na túto tému počas nadchádzajúceho októbrového summitu hláv štátov a vlád.

Nepodmienený príjem pre každého

Na druhý pokus sa podarilo iniciátorom u Európskej komisie zaregistrovať Európsku občiansku iniciatívu s radikálnejšou témou „nepodmieneného základného príjmu“ (UBI – Unconditional Basic Income).

Iniciatívu, ktorá nabádala na jeho prime zavedenie „univerzálneho, individuálneho a nepodmieneného základného príjmu“ vo všetkých štátoch pre všetkých, Komisia odmietla s odôvodnením, že na takýto návrh nemá podľa Lisabonskej zmluvy právomoci.

Iniciátori teda upustili od požiadavky implementácie a museli sa uspokojiť s výzvou na preskúmanie nástroja nepodmieneného základného príjmu (UBI) a jeho možnosti zlepšiť súčasné systémy sociálneho zabezpečenia. Podpisy pod svoju iniciatívu zbierajú do januára 2014.

EurActiv.sk/TASR