EÚ 2020: Komisia zavádza

Zdroj: Flickr

Komisia začiatkom týždňa zverejnila prehľad približne 1500 príspevkov do konzultačného procesu ohľadom obsahu a priorít stratégie EÚ 2020. V rámci analýzy názorov pripustila, že účastníci špecializujúci sa na sociálne záležitosti opakovane kritizovali koncept za to, že príliš úzko zameraný, no vo všeobecnosti podporili navrhované priority.

Voči tomu sa však ohradil Conny Reuter zo Social Platform (Platforma európskych sociálnych mimovládnych organizácií – MVO). „Zastupujeme 42 paneurópskych sietí sociálnych MVO a zistili sme, že analýza odpovedí na konzultáciu ohľadom EÚ 2020 úplne dezinterpretuje  pozíciu nášho sektora. Píše sa v nej, že „vo všeobecnosti podporujeme navrhované priority, avšak naša odpoveď explicitne hovorí úplný opak – že navrhovaný text reprezentuje krok späť v sociálnej kohézii a snahe o sociálnu inklúziu v Európe.“

Podľa Reutera niektoré konštatovania v prehľade sa dokonca vzájomne vylučujú. „Ako by mohli sociálne MVO vo všeobecnosti text podporovať, keď ako uvádza dokument zároveň tvrdia, že má slabú či dokonca chýbajúcu sociálnu dimenziu,“ poukázal.

Pohľad cez ružové okuliare sa zeleným MVO nepáči

Sociálna loby nie je v tomto prípade jediná, proti vystúpila aj federácia európskych environmentálnych MVO – European Environmental Bureau (EEB), ktorá tiež tvrdí, že ju Komisia interpretovala zle. Podľa generálneho tajomníka EEB Johna Honteleza, spôsob akým sumár exekutívy opisuje ich príspevok do konzultácie je príliš „ružový“.

„Oceňujeme síce, že si Komisia uvedomuje, že v najbližšej dekáde by zachovanie energie, prírodných zdrojov a surovín malo byť v centre pozornosti stratégie EÚ 2020. Avšak spomína to v kontexte budúcej konkurencieschopnosti priemyslu a ekonomík. To je príliš obmedzený a nebezpečný prístup, ktorý nás robí rukojemníkmi podnikateľských lobingových skupín, ktoré budú trvať na tom, že len tie opatrenia, ktoré prinesú okamžitý zisk budú akceptované.“

Apelujú na európskych lídrov

Podľa Social Platform sa Komisia takto pokúša ovplyvniť názor lídrov EÚ, ktorí o problematike EÚ 2020 budú rokovať budúci týždeň na neformálnom stretnutí v Bruseli. Mimovládne organizácie teda plánujú hlavám štátu poslať list, aby ich upozornili na svoje výhrady. Okrem toho vyzývajú predsedu Rady Hermana Van Rompuya a Európsky parlament, aby uskutočnili vlastné verejné konzultácie.

Lídrov zasa chcú presvedčiť, aby sa nespoliehali len na závery Komisie, ale preštudovali si všetky príspevky, aby lepšie pochopili, čo si zainteresované strany skutočne myslia.