EÚ 2020: Ministri odmietajú sankcie, stačí dohľad

Zdroj: lensable / Flickr.com

„Aby sme dosiahli hlavné ciele stanovené v stratégii Európa 2020, bude nevyhnutné sprísniť dohľad nad členskými štátmi,“ pripustili ministri v stanovisku. „Bude to znamenať vydávanie konkrétnejších odporúčaní, ich dodržiavanie sa bude ďalej dôkladne sledovať,“ uviedli.

Hlavy členských štátov sa stretnú koncom budúceho týždňa, aby prediskutovali svoje postoje k stratégii 2020. O národných plánoch a záväzkoch sa bude rokovať na júnovom summite.

Začiatkom marca Komisia zverejnila dokument, v ktorom naznačila niektoré smery, ktorými sa Európa bude do roku 2020 uberať. Cieľom je zlepšiť vzdelanostnú úroveň obyvateľstva či obmedziť chudobu. Komisári tiež navrhli, aby členské štáty za nedodržiavanie týchto ambícií dostávali varovanie (právne závažnejší nástroj, ktorý zaviedla Lisabonská zmluva).

To vyvolalo búrlivé reakcie najmä zo strany europoslancov, ktorí spísali petíciu v ktorej tvrdia, že za neplnenie záväzkov treba oveľa efektívnejšie postihy, aby Európa 2020 nedopadla ako Lisabonská stratégia. Tá totiž zlyhala práve kvôli pasivite členských štátov a nedostatočnému vymáhaniu záväzkov. Podľa zákonodarcov by Únia mala  v prípade potreby používať finančné sankcie. Nové mechanizmy kontroly by tiež mohli prispieť k väčšiemu prepojeniu medzi novou stratégiou do roku 2020, Stratégiou udržateľného rozvoja a Paktom stability a rastu, ktorého podmienky musia krajiny dodržiavať.

Nemci nechcú zamieňanie s Paktom stability a rastu

Exekutíva nedávno navrhla, aby sa národné ekonomické plány vyhodnocovali paralelne s fiškálnymi stabilizačnými plánmi prijatými v rámci Paktu stability a rastu. Jeho súčasťou je aj známa požiadavka na maximálny deficit verejných financií na úrovni 3 % HDP. Tým by vraj došlo k prepojeniu prostriedkov a cieľov.

Takýto plán sa však nepáči Nemcom. Kancelárka Angela Merkelová sa obáva, že prílišné prepojenie Európy 2020 a Paktu stability a rastu by znamenalo zbytočnú politizáciu fiškálnej kontroly.

„Ako povedala kancelárka, nechceme žiadne prepojenie Paktu stability a rastu s Európou 2020,“ uviedol pre EurActiv diplomat, ktorý si žiada ostať v anonymite. „Všetky ciele netreba hádzať do jedného koša. Kritéria posudzovania a samotné záväzky v rámci Európy 2020 a Paktu stability a rastu sa vzájomne doplňujú, avšak nepodmieňujú sa. Napríklad vyhodnocovanie oboch stratégií by potom EÚ nemohla vykonávať v rôznom čase,“ dodal zdroj. Nemecko podľa diplomata podporuje prísnejšiu kontrolu a intenzívnejšiu koordináciu ekonomických politík. „Vždy sme chceli realistické ciele, ktoré môžu všetci dosiahnuť.“