EÚ a Čína: komisári idú riešiť obchodné problémy

Zdroj: vladimix, www.creativecommons.org

Krátka správa

Komisárka Kroes, ktorá má na starosti politiku konkurencie v EÚ, bude v Pekingu 3.-5. septembra 2007 rokovať o tom, ako chce Čína implementovať nové pravidlá konkurencie. Komisia privítala fakt, že „po prvý krát bude existovať právny rámec pokrývajúci protikonkurenčné praktiky, ako sú kartely, či zneužívanie monopolného postavenia“.

Podnikateľské skupiny v EÚ sa však obávajú, že nové legislatíva môže skomplikovať akvizície zahraničnými firmami na čínskom trhu. Obchodná komora EÚ v Číne vyhlásila, že ju znepokojuje najmä aplikácia „národno-bezpečnostného hodnotenia“, ktorému môže byť podrobený zahraničný investor pri vstupe do čínskych podnikov. Obávajú sa tiež „dôrazu (ktorý kladie zákon) na zabezpečenie určitých priemyselných sektorov s dominanciou štátu“.

„Od teraz, to obdobia kedy vstúpi zákon do platnosti, čo je august budúceho roku, budú musieť jasne vysvetliť, ako bude zákon fungovať v praxi. Jednoznačne, praktická aplikácia zákona je dôležitejšia, než to, čo je napísané na papieri“, povedal hovorca Jonathan Todd na tlačovom brífingu 31. augusta 2007.

Komisárka Kroes pred návštevou Číny vyhlásila: „Verím, že Čína vytvorí rovnaké ekonomické výhody, ak my v EÚ, kde rozumná politika konkurencie pomohla vytvoriť otvorené trhy a zvýšiť blahobyt spotrebiteľov.“

S čínskymi predstaviteľmi bude rokovať aj komisár pre zdravie Markos Kyprianou. Tému bude bezpečnosť potravín a verejné zdravie. Počas návštevy 6.-14. septembra sa bude tiež venovať nelegálnemu obchodu s potravinami.

V Európe rastú obavy zo zdravotne závadných čínskych produktov. V posledom čase sa objavilo viacero prípadov, kedy sa v rôznych výrobkoch – od hračiek po zubné pasty – objavili nebezpečné toxíny. „Čínske produkty sú zodpovedné za najväčšiu časť varovaní zo zdravotných rizík v našom systéme rýchleho varovania, a trend je rastúci“, povedal Komisár. Jeho kolegyňa, Maglena Kuneva, zodpovedná za ochrany spotrebiteľov, Čínu v júli vyzvala, aby začala tvrdšie postupovať voči spoločnostiam vyvážajúcim do EÚ nebezpečné hračky a iné tovary.