EÚ a USA sa dohodli na rýchlej implementácii kapitálových pravidiel

zdroj sxc.hu

Bazilejské pravidlá sú hlavnou regulačnou odpoveďou na finančnú krízu v rokoch 2007 – 2009. Ich cieľom je zabrániť tomu, aby sa opakovala situácia, keď banky museli zachraňovať vlády.

Avšak aj EÚ aj Spojené štáty nesplnili januárový termín na začatie šesťročnej implementácie nového režimu. EÚ tvrdí, že ešte nie je pripravená a Spojené štáty meškanie ospravedlnili ďalšími konzultáciami.

Komisár pre hospodárske a menové záležitosti Olli Rehn včera (14. februára) uviedol, že sa spolu s guvernérom Federálneho rezervného systému Danielom Tarullom dohodli na tom, že efektívna implementácia nového regulačného rámca je nevyhnutná a treba ju urobiť čo najskôr.

EÚ by mala Bazilej implementovať budúci január, čiže o rok neskôr. Napriek meškaniu však najväčšie banky v Únii a USA už dosiahli, alebo prekročili nové kapitálové požiadavky, ktoré budú plne platné od roku 2019.

Stropy pre bonusy

Podľa zdroja agentúry Reuters panuje zhoda aj v otázke stropu pre odmeny bankárov, ktorá podľa návrhu nemôže presiahnuť úroveň ich fixného platu, tzv. pomer 1:1. Bonus však možno zdvojnásobiť v prípade, že s tým bude súhlasiť jednoduchá väčšina akcionárov na stretnutí, kde budú zástupcovia dvoch tretín podielu.

Tento postup navrhlo Írsko, ktoré sa ako predsednícka krajina snaží získať vyjednávací mandát pre rokovania s Európskym parlamentom. „Prevláda široká zhoda v prospech prístupu írskeho predsedníctva, s výraznom výnimkou Británie,“ uviedol zdroj. Británia totiž navrhuje iné zloženie pomeru 1 : 1.

(EurActiv/Reuters)