EÚ blízko k dohode o bankovom dohľade

Zdroj: Flickr

Rada, Parlament a Komisia dosiahli politický konsenzus ohľadom nových regulačných orgánov pre dohľad nad finančnými trhmi. Novú architektúru finančnej kontroly bude tvoriť Európska rada pre systémové riziká a tri nové orgány – Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA), Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) a Európsky orgán pre poisťovníctvo (EIOPA).

Trio finančných supervízorov bude doplnené skupinou pripojenou k Európskej centrálnej banke, ktorá bude dohliadať nad ostatnými hospodárskymi rizikami – napríklad nad bublinou na realitnom trhu. „Budeme mať kontrolnú vežu a radary potrebné na identifikáciu rizík,“ uviedol Michel Barnier, komisár zodpovedný za vnútorný trh. Podľa kritikov je však otázne, nakoľko si dokážu nové orgány ubrániť svoju nezávislosť.

"Implementácia tohto konceptu je nevyhnutná k tomu, aby sa dosiahla v Európe väčšia finančná stabilita a aby sme predišli ďalším krízam v budúcnosti. Som presvedčený, že po tom, ako začnú úrady fungovať, Európa sa stane finančne bezpečnejšou a pritiahne tak aj pozornosť investorov, pre ktorých bude atraktívnejšia," konštatoval v oficiálnom vyhlásení Barnier.

Zdržanie

Balík dlhodobo stál na viacerých problémoch. Najviac výhrad mala Británia, ktorá sa obávala, že môžu narušiť fiškálnu suverenitu členských štátov. Na druhej strane, ostatní varovali, že ide len o dekoratívny doplnok súčasného finančného dohľadu.

Podľa predbežne dohodnutých pravidiel, budú nové orgány budú mať väčšiu váhu ako národní regulátori, ak sa naplní niektorý z troch scenárov – ked orgán dohľadu poruší európske zákony, keď sa medzi sebou nebudú vedieť dohodnúť dva a viac národných regulátorov a v prípade, že členské štáty vyhlásia pohotovosť.

Práve otázka, kto môže vyhlásiť pohotovosť v európskom bankovom sektore, sa riešila najdlhšie. Rada, ktorá reprezentuje všetkých 27 členských štátov, však nedovolila pokračovanie diskusií, keďže vyhlásenie krízy je základnou zodpovednosťou národných vlád.

Parlamentné víťazstvo?

Poslanci dohodu deklarujú ako víťazstvo, keďže nové orgány budú mať silnejší mandát ako sa pôvodne navrhovalo. Budú môcť zakázať či obmedziť určité finančné produkty. „Na naliehanie Parlamentu budú tieto orgány mať aj skutočné zuby,“ uviedol nemecký poslanec Sven Giegold.

Ťažkým orieškom bolo aj stanovenie toho, kto bude Európsku radu pre systémové riziká (ESRB) riadiť. Rada nakoniec ustúpila návrhu Parlamentu a hlava ECB bude viesť aj ESRB. Legislatívu by teraz mali teraz formálne prijať v Parlamente a od januára 2011 by orgány mali byť už funkčné.