EÚ bojuje proti oneskoreným platbám

Tento krok je súčasťou legislatívnych záväzkov, ktoré sú súčasťou Zákona o malých podnikoch (Small business act) a mal by podporiť malé a stredné podniky, ktoré vyhrali verejné obstarávanie, pretože sa zlepší tok peňazí. Lokálne úrady, vlády a európske agentúry, ktoré nesplnia stanovenú tridsaťdňovú lehotu splatnosti,  budú musieť platiť finančnú náhradu 5 % z dlžnej sumy plus úroky.

Podpredseda Komisie zodpovedný za podnikanie a priemysel Günter Verheugen vo svojom stanovisku uviedol, že tento krok pomôže čiastočne uvoľniť tlak spôsobený finančnou krízou.

„Oneskorené platby verejných orgánov sa viac nebudú tolerovať. Návrh by mal pomôcť prekonať hospodársku krízu, vyhnúť sa ďalším bankrotom a podporiť peňažný tok v biznise, čím sa dlhodobo zlepší aj konkurencieschopnosť európskych podnikoch z dlhodobého hľadiska,“ vyhlásil.    

UEAPME, organizácia združujúca malé firmy návrh uvítala, no tvrdí, že ho treba ďalej rozvíjať. Kritizuje vylúčenie transakcií medzi podnikateľmi a spotrebiteľmi, takže firmy ostávajú stále zraniteľné pre oneskorené platby zo strany zákazníkov.

„Napriek dobrým zámerom komisára Verheugena, návrh nie je pre malé podniky ideálny,“ tvrdí organizácia, pričom vyzvala Európsky parlament a Európsku radu, aby sa zaoberala aj touto problematikou.

Na návrh pozitívne reagovalo aj Združenie európskych obchodných a priemyselných komôr (Eurochambres), ktoré chce, aby bol návrh prijatý do konca roka 2009. Združenie tvrdí, že aj napriek tomu, že sa vzťahuje len na verejné orgány, je dôležitým krokom v pomoci európskym firmám, ktoré čelia oneskoreným platbám na jednej strane a nedostupným úverom zo strany bánk na druhej strane. Podľa údajov Eurochambres čas, ktorý potrebujú verejné orgány na splatenie faktúr sa predĺžil o 43 % a o 60 % zo strany klientov zo súkromnej sféry.