EÚ bráni tranzitu generík do rozvojových krajín

Lieková politika EÚ

S odôvodnením, že ide o porušenie patentových práv farmaceutických firiem na území EÚ, colné úrady v prístavoch Nemecka a Holandska opakovane zadržali indické generické lieky určené na trh rozvojových krajín. Išlo prevažne o lieky na liečbu AIDS, Alzheimerovej choroby či kardiovaskulárnych ochorení.

Generické lieky nesmú vstúpiť na európsky trh pokiaľ nevyprší patentová ochrana originálneho lieku, ktorý je omnoho drahší. Rozvojové krajiny majú k patentom laxnejší prístup aj preto, aby sa im podarilo udržať nižšie ceny za životne dôležité lieky.

Jadrom črtajúceho sa sporu teda bude, či sa má patentová ochrana vzťahovať aj na lieky, ktoré územím EÚ len prechádzajú, pretože sa tam nachádzajú tranzitné uzly a cena za alternatívne cesty dopravy je oveľa vyššia.

Podľa denníka Wall Street Jornal na žiadosť farmaceutických firiem Santofi-Avensis, Novartis a Eli Lilly boli tieto lieky úradmi zadržané až na osem mesiacov.

EÚ odmieta, že by colné orgány v Nemecku či Holandsku porušili pravidlá Svetovej obchodnej organizácie a tvrdí, že colné orgány len zabezpečovali vymáhanie patentových práv platných na území Únie.

India zásobuje generickými liekmi rozvojové krajiny napríklad v Južnej Amerike, kde neplatí prísna patentová ochrana ako v EÚ, či USA. Často ide o kópie liekov, ktoré sú v Únii ešte stále pod patentovou ochranou ako originálne lieky.

Indické generiká sa pravdepodobne stali obeťou zvýšenej citlivosti EÚ a colných orgánov na obchod s falšovanými liekmi, ktoré sú často bez účinných látok a teda zdraviu škodlivé. Ich výroba, predaj a distribúcia sú nelegálne.

Ak India podá sťažnosť, Svetová zdravotnícka organizácia ju môže buď zamietnuť alebo uznať Indii právo zaviesť odvetné opatrenia na dovoz produktov z EÚ, uzatvára WSJ.