EÚ bude mať jednotný trh s vojenským materiálom

Poslanci EP včera (14.1.) schválil aj druhú polovicu tzv. obranného legislatívneho balíka. Spolu ide o súbor dvoch smerníc, ktoré umožnia voľný pohyb tovarov a služieb využívaných na národnú obranu, a súčasne budú definovať podmienky pre vyhlasovanie verejných súťaží a pravidlá pre zadávanie verejných zákaziek.

Prijatie oboch smerníc, z ktorých prvú poslanci schválili v decembri minulého roka, nepriamo pomôže rozvíjať Európsku bezpečnostnú a obrannú politiku. Inými slovami, zjednoduší sa pohyb tovarov a služieb určených pre armády 27 členských krajín, čo bude znamenať jednoduchšie nakupovanie nových mechanizmov a ľahšiu modernizáciu zastaralých vojenských zariadení. Vzhľadom na to, že balík zjednoduší podnikanie zbrojoviek v celej EÚ, v konečnom dôsledku sa očakáva zlepšenie kvality nových zbraní.

Obranný legislatívny balík nenahrádza všetky doteraz platné zmluvy a súčasne nebude možné jeho ustanovenia aplikovať v prípade všetkých vojenských objednávok. Smernica hovorí, že princíp jednotného trhu a spoločných pravidiel pre zadávanie zákaziek sa bude môcť aplikovať vtedy, ak verejná zákazka nepresiahne hodnotu 412 tis. eur, resp. pracovná zmluva nebude dohodnutá na odmenu vyššiu ako 5 mil. 150 tis. eur. Legislatíva súčasne odkazuje len na tie zbrane, muníciu a materiál, ktoré vymenúva Spoločný vojenský zoznam Európskych spoločenstiev z roku 1958. Medzinárodné zmluvy členských krajín EÚ s tretími krajinami sú z pôsobnosti balíka spravidla vyňaté.