EÚ by sa mala sústrediť na kľúčové podporné technológie

zdroj wikimedia commons

Európa je už dnes svetovým lídrom vo výskume v oblasti KET, keď na ňu pripadá viac ako 30 % patentových žiadostí. Potenciál kvalitnej výskumnej základne však dostatočne nevyužíva vo výrobe a v oblasti služieb.

Trh KET, ktorý zahŕňa mikroelektroniku, nanoelektroniku, pokrokové materiály, priemyselnú biotechnológiu, fotoniku, nanotechnológiu a pokrokové výrobne systémy, sa ukazuje byť priemyslom budúcnosti.  

„Väčšina dnešných inovatívnych produktov, či už ide o smartfóny alebo elektrické vozidlá, zahŕňa niekoľko kľúčových technológií súčasne. KET sa môžu stať skutočnou továrňou na pracovné miesta, ktoré dnes tak nutne potrebujeme,“ hovorí Antonio Tajani, podpredseda Komisie zodpovedný za priemysel a podnikanie.

Kým v roku 2008 zaznamenal priemysel KET obrat 646 mld. eur, v 2015 by to malo byť už viac ako 1 bil. eur. Rovnako sa očakáva rast zamestnanosti. Počet pracovných miest v sektore má narásť zo 160 000 v roku 2008 na 400 000 v roku 2015.  

„Tieto technológie budú mať rozhodujúci význam pre budúcnosť nášho hospodárstva a umožnia Únii obnoviť rast a tvorbu pracovných miest a zároveň si zachovať vedúce postavenie v oblasti technológií na celosvetovej úrovni,“ dodáva Tajani.

Pri rozvoji KET hrajú podľa Komisie rozhodujúcu úlohu malé a stredné podniky. Tie napríklad tvoria väčšinu z 5 000 podnikov, ktoré sa zaoberajú fonotikou. Taktiež tvoria až 80 % nemeckých spoločností, ktoré podnikajú s nanotechnológiami. Očakáva sa, že v budúcnosti bude na ne pripadať väčšina pracovných miest v oblasti KET.

Komisia predstavila dlhodobú stratégiu na podporu kľúčových podporných technológií, ktorá zahŕňa integrovaný prístup k financovaniu výskumu a inovácií v spolupráci s Európskou investičnou bankou, lepšiu koordináciu s národnými politikami s cieľom dosiahnuť synergiu, či zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž na medzinárodnej úrovni.

Kľúčové podporné technológie sú od roku 2009 jednou z priorít EÚ. To by sa malo odraziť aj v štruktúre Európskeho fondu regionálneho rozvoja a programu Horizont 2020.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách.