EÚ chce akciový trh pre malé firmy

Zdroj: Flickr

Komisár pre vnútorný trh Michel Barnier sa inšpiroval francúzskym prístupom k pomoci malým a strednými podnikom a chce, aby sa napojili na akciové trhy. Opatrenie má byť súčasťou Zákona a o jednotnom trhu, ktorý zverejnia v októbri.

Francúzsky EurActiv získal dokument, v ktorom Barnier navrhuje obmedzenie byrokratickej záťaže pri vstupe na akciový trh a zvýšenie viditeľnosti malých a stredných podnikov v rámci investičnej komunity. Francúzska ministerka financií Christine Lagardová ešte v marci navrhla vytvoriť jednotné prístupové miesto pre obchodovanie podielov malých rýchlo rastúcich podnikov.

Podľa predbežného návrhu Zákona o jednotnom trhu, Komisia preskúma spôsoby ako do roku 2012 vyvinúť efektívnu sieť búrz alebo špecificky regulovaných trhov zameraných na malé a stredné podniky.

Zjednodušenie podávanie správ

Komisia chce dosiahnuť aj zjednodušenie podávania správ o stave podnikov bez toho, aby došlo k ohrozeniu pozície investorov. Adekvátne informácie sú nutné, pokiaľ sa firma snaží zaujať ich pozornosť.

Lagardová navrhovala, aby sa zjednodušili účtovné štandardy pre malé podniky a tiež, aby dostali viac času na tvorbu štvrťročných správ a aby prospekty predkladané pri zápise na burze boli menej detailné. Investori však tvrdia, že kvalitné informácie sú nevyhnutné a že treba nájsť balans medzi transparentnosťou a obmedzovaním byrokratickej záťaže.

Nový plán ťaží zo Zákona o malých a stredných podnikoch

Mnohé z priorít uvedených v návrhu Zákona o jednotnom trhu vychádzajú z priorít Zákona o malých a stredných podnikoch zverejneného v roku 2008. Nový dokument obsahuje 51 kľúčových a 135 dodatočných úloh, ktoré majú pomôcť malým podnikov, čo najviac ťažiť z vnútorného trhu.

Lepšia regulácia, celoeurópsky register firiem, reforma smerníc o účtovníctve, cezhraničný obchod a prístup k finančným prostriedkom sú body, kde sa dva dokumenty najviac približujú.

Zákon o jednotnom trhu sa bude obsahovo prekrývať aj s novou inovačnou stratégiou. Ide najmä o oživenie trhu rizikového kapitálu, reformu verejného obstarávania a pomoc malým a stredným podnikom pri získavaní prostriedkov z fondov pre výskum.

Ešte veľa prekážok v ceste

EÚ sa už roky snaží o dobudovanie základov vnútorného trhu, no členské krajiny len pomaly postupujú v reformách. Vplyvom krízy prišiel okrem toho protekcionizmus.

Viacero článkov jednotného trhu demonštruje, aké náročné je prekonať národné bariéry v oblastiach ako podnikové právo, ochrana duševného vlastníctva či zdravotníctva.

Implementácia smernice o službách je pomalá, patent stále naráža na odpor niektorých členských štátov. Podobne je na tom aj smernica o zdravotnej starostlivosti. Členské štáty značne okresali pôvodný návrh Komisie a europoslanci zas tvrdia, že ešte treba urobiť veľa pred konečným podpisom plánu.

Zákon o jednotnom trhu by mali zverejniť 6. októbra. Je preto zrejmé, že prekonanie národných politických záujmov bude pre jeho úspech kľúčovým.