EÚ chce chrániť práva investorov

Zdroj: Flickr

Niekedy nie je jasné, kto je vlastne majiteľom cenného papieru, ktorý prejde cez viacerých prostredníkov, upozornil Patrick Pearson z Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre vnútorný trh. Čerstvým príkladom ho, ako európski investori doplatili bol podľa neho podvod „investičného mága“ Bernarda Madoffa či krach investičnej banky Lehman Brothers.  „V oboch prípadoch však nebolo vôbec jasné, kto vlastní čo […]. Jasný neporiadok panoval vo vlastníckych väzbách,“ vysvetlil Pearson.

Opatrenie na ochranu investorov chce exekutíva predstaviť v septembri. „V súčasnosti máme 27 rôznych zákonov,“ poukázal na 27 národných právnych úprav jednotlivých členských štátov. Spleť rôznych národných pravidiel v EÚ podľa Pearson sťažuje integráciu trhu a obmedzuje hospodársku súťaž.

Návrh chce chrániť práva investorov najmä z hľadiska dividend a hlasovania počas zhromaždení spoločností v rámci EÚ, aby neboli uzamknutí len na národnom trhu. Okrem toho je veľmi pravdepodobné, že ho využije aj na regulovanie centrálnych depozitárov cenných papierov v snahe podnietiť väčšiu konkurenciu.

„Chceme diskutovať o tom, že by členské štáty boli povinné garantovať plnú exportovateľnosť aj importovateľnosť cenných papierov,“ vysvetlil. Centrálne depozitáre cenných papier tu budú zohrávať významnú úlohu, podľa Pearsona však možno očakávať nepríjemné diskusie pre mnohé nadobudnuté majetkové práva.

(EurActiv/Reuters)