EÚ chce „Erasmus pre turistov“

Zdroj: Flickr

Európski ministri zodpovední za oblasť turizmu sa zajtra (15. apríla) stretávajú v Madride, aby spustili program zameraný na stimulovanie turistov, aby chodili na dovolenky celý rok a udržiavali pracovné miesta v turizme aj mimo sezóny, uvádza sa v návrhu záverov stretnutia, ktoré získal EurActiv. Iniciatíva vychádza z nových právomocí vyplývajúcich z Lisabonskej zmluvy.

Ministri podpíšu spoločné vyhlásenie, ktoré ich zaviaže k podpore „opatrení a iniciatív povzbudzujúcich predĺženie hlavnej turistickej sezóny,“ píše sa v návrhu. Zajtrajšie stretnutie v Madride je prvé svojho druhu od vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti.

Cieľom iniciatívy je prispieť v boji proti sezónnosti a pri udržaní zamestnanosti v turizme aj mimo sezóny. Väčšina z 10 miliónov zamestnancov v sektore pracuje len určitú časť roka. Ide o prirodzenú vlastnosť priemyslu, ktorý je úzko podmienený počasím a sviatkami.

„Sezónnosť predstavuje značnú výzvu pre konkurencieschopnosť v sektore. V tomto kontexte plánujem propagovať konkrétne iniciatívy, zamerané na predĺženie sezón,“ uvedie zajtra Európsky komisár pre priemysel Antonio Tajani.

Výmenný program pre turistov

Jednou z iniciatív by mal byť aj „Erasmus pre turistov“, inšpirovaný úspešnou schémou pre študetov. „Mladí, ľudia nad 65 rokov a osoby s obmedzením pohybu alebo nízkym príjmom dostanú finančnú podporu, aby šli na dovolenku v mimosezónnom období,“ vysvetlil európsky úradník, zodpovedný za záležitosť, no ktorý si neželal byť menovaný.

Severoeurópania by mohli cestovať do Južnej Európy v zime, kým obyvatelia Stredomoria by cestovali do severnej Európy v najhorúcejších častiach roka. Plán sa inšpiroval španielskym projektom medziregionálnych výmen turistov v mimosezónnom období. Španielsko je v súčasnosti lídrom v turizme. Podľa návrhu záverov sa ministri zaviažu k podpore výletov a turistických výmen mimo sezóny.

Politika turizmu

Ministri by sa mali dohodnúť na viacerých iniciatívach. V prvom rade sa zozbierajú detailné štatistické údaje o sektore a správaní turistov. Okrem toho by sa mali dohodnúť aj na ukazovateli systému pre udržateľné turistické destinácie, ktorý by zvýrazňoval rezorty a miesta, ktoré poskytujú najkvalitnejšie služby rešpektujúce životné prostredie. Mal by sa podobať Programu modrých zástav, ktorý klasifikuje najčistejšie pláže v 40 krajinách.

EÚ tiež plánue rokovať o turistických partnerstvách s nečlenskými krajinami – Čínou, Brazíliou, Ruskom či Indiou. Cieľom je ponúknuť balíky ciest zahŕňajúce rôzne krajiny kontinentu. Toto by malo zvýšiť počet turistov vo viacerých častiach EÚ a zamedziť koncentrovaniu sa len ja jeden štát.