EÚ chce podporiť finančný dohľad aj na Balkáne a v Turecku

ECB v utorok informovala o tréningovom programe pre 150 supervízorov z krajín čakajúcich na vstup do Európskej únie. Cieľom je oboznámiť ich so súčasnými aj pripravovanými pravidlami finančného dohľadu v EÚ.

Zúčastniť sa môžu zamestnanci národných bánk a finančnej kontroly z Chorvátska, Macedónska, Albánska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej hory, Turecka, Srbska a Kosova. Schéma zahŕňa aj organizácie, ktoré participovali na európskom aj globálnom rozhodovaní o pokrízovom finančnom dohľade.

Podľa hovorcu ECB chce program posilniť strednodobú odolnosť kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín voči stresu na finančných trhoch nastavením bankovej a finančnej kontroly v súlade s nedávno dohodnutými európskymi a medzinárodnými štandardmi.

Komisár pre rozšírenie Olli Rehn vo svojom stanovisku uviedol, že dohoda, by spomínaným krajinám mohla pomôcť udržať sa na správne ceste v ich európskom integračnom procese.

Podľa ECB kľúčové organizácie na poli regulácie a dohľadu, Bazilejský výbor pre bankový dohľad, Výbor európskeho bankového dohľadu a Inštitút finančnej stability, bankám v regióne predstavia posledný vývoj vo finančnej regulácii. Svoje postoje budú prezentovať aj Európska komisia a Európsky parlament.