EÚ chce zjednotiť pravidlá pre mimosúdne riešenia spotrebiteľských sporov

Zdroj: Flickr, CC

V Európskej únii zatiaľ neexistujú jednotné pravidlá, ktoré by riešili spory medzi spotrebiteľom a predajcom mimosúdnou cestou (ADR; z angl. Alternative Dispute Resolution). Každá členská krajina k nim preto prístupe úplne inak a majú ich na starosti rozdielne inštitúcie – či už štátne, regionálne alebo súkromné.

Malo by sa to však zmeniť. Po tom, čo Komisia vyhodnotí výsledky konzultácie, ktorú spustila v utorok (18. januára), na jeseň zverejní návrh zameraný na zjednodušenie mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov v EÚ.

Na Slovensku možno podobné spory riešiť prostredníctvom mimosúdnych spotrebiteľských centier. Projekt ADR: OMBUDSPOT zastrešuje Združenie na ochranu práv spotrebiteľov v Poprade s podporou Ministerstva hospodárstva SR. Cieľom je, aby v každom z ôsmich samosprávnych krajoch vzniklo kontaktné miesto, na ktoré sa v prípade nevybavenej reklamácie alebo iného spotrebiteľského problému môžno obrátiť.

Lacnejšie a rýchlejšie

Mimosúdnou cestou možno riešiť spory po porušení či neplnení zmluvných záväzkov medzi spotrebiteľom a obchodníkom. Typickým príkladom je neuznanie reklamácie výrobku alebo služby, alebo napríklad keď je suma pri platení v obchode z kreditnej karty odrátaná dvakrát.

Pokiaľ by sa takýto prípad mal vždy riešiť na súde, sudcovia by boli zavalení prácou a obe strany by na rozuzlenie sporu čakali priveľmi dlho. Komisia si preto od zavedenia ARD sľubujú jednoduchšie, efektívnejšie a lacnejšie riešenia. Podľa ich údajov mimosúdny proces vyjde na menej ako 50 eur a rozsudok bude známy po pár týždňoch.

Ukrátení nebudú ani podnikatelia a obchodníci. Dobrovoľne zvolený mimosúdny postup, ktorý vyžaduje zapojenie oprávnenej, ale neutrálnej osoby (rozhodcu, sprostredkovateľa, ombudsmana, atd.) môže zároveň slúžiť na posilnenie podnikateľovej pozície a zviditeľnenie jeho mena.

 „Všetci spotrebitelia v EÚ by mali mať k dispozícii jednoduchý, rýchly a lacný spôsob ako vyriešiť svoje spory s obchodníkmi,“ vyhlásil komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku John Dalli. „Pozývam všetky zúčastnené strany, vrátane občanov, aby prispeli do verejnej konzultácie,“ dodal.

Výsledky konzultácie, ktorá bude trvať do 15 .marca tohto roku, budú tvoriť základ legislatívneho návrhu plánovaného na november.

Prekážky

Ak by sa Komisii plán podarilo dodržať, bude treba prekonať mnoho prekážok. Jednou z nich je napríklad nevedomosť spotrebiteľov o tom, že možnosť ADR vôbec existuje. Podľa Eurobarometru 40 % obchodníkov netuší, že spor môžu riešiť mimosúdnou cestou. Ďalšie štatistiky ukazujú, že v roku 2009 tak urobili len 3 % z nich.

Iný problém spočíva v neochote podnikateľov i obchodníkov riešiť spory alternatívne a ich nedôvere vo výsledok konania.

Ďalšie kroky:

  • 15. marca 2011: uzavretie konzultácie k ADR.
  • Jar 2011: verejná rozprava k ADR v Európskom parlamente.
  • November 2011: Euróspka komisia predstaví legislatívny návrh o podobe ADR.