EÚ hodila farmárom posledné záchranné lano

wordpress.com

„Členské štáty ma ošklbali aj o posledné perie,“ vyhlásila včera na tlačovej konferencii komisárka zodpovedná za sektor poľnohospodárstva Mariann Fischerová Boelová. Okrem toho dodala, že Komisia dospela k limitu, ktorý jednoducho musí udržať, aby sa vyhla porušeniu finančnej disciplíny.

„Žiadna delegácia nedostane možnosť na to, aby teraz dostala viac peňazí. A to si dobre uvedomujem, že aj ďalšie poľnohospodárske odvetvia majú problémy.“

Exekutíva dúfa, že sa jej podarí upokojiť mliečnych farmárov a ukončí tak vlnu protestov, aj keď Fischerová Boelová priznala, že pomoc predstavuje menej ako tisíc eur na poľnohospodára.

Navrhovaný finančný balík bude pochádzať z európskeho rozpočtu na rok 2010 a do členských štátov ho budú distribuovať na základe ich kvót. Tento krok doteraz podporilo 21 z 27 členských štátov na čele s Francúzskom a Nemeckom. Proti boli najmä Veľká Británia a Holandsko.

Slovenský minister pôdohospodárstva Vladimír Chovan je voči krokom Komisie kritický. Nepáči sa mu, že postupuje akoby z „trucu“a rozdeľovanie podľa kvót považuje za nehodné. Dokonca sa obáva, že pomoc nič nevyrieši a „prefláka sa“ 280 miliónov eur.

"Slovensko z tohto objemu dostane nejakú sumu okolo 2 miliónov eur, čo je 60 miliónov korún. To naozaj nemôže vyriešiť vôbec nič: 60 miliónov korún je suma, o ktorú by mali záujem slovenskí podnikatelia na osadenie mliečnych automatov. Možno to je cesta, ktorou im pomôžeme, ale vyrieši osadenie mliečnych automatov na maličkom Slovensku situáciu v EÚ na trhu s mliekom?" konštatoval pre TASR.

Švédske predsedníctvo informovalo, že na stretnutí ministrov hospodárstva sa diskutovalo o zmene súčasných európskych regulácii tak, aby členské štáty dostali možno reštrukturalizovať mliečny sektor a Komisia by potom mohla prijať výnimočné opatrenia.

Napríklad pre obdobie 2009/2010 a 2010/2011 navrhujú zmeny pri výkupe výrobných kvót od poľnohospodárov. Tieto úpravy majú zaručiť, že kúpené kvóty presunuté do národnej rezervy sa nebudú brať do úvahy pri určovaní národných výrobných úrovní. Členský štát sa tak vyhne riziku prekročenia svojho národného limitu a platenia poplatku.

Podľa slovenského ministra sa síce väčšina členských krajín prikláňa k vykupovaniu kvót, no súčasne avizuje, že túto možnosť nevyužije, ale by bolo vhodné, ak by tak urobili iné krajiny.

"Všetci hovoria, no dobre, keď to chcete, tak to dajme, ale my to robiť nebudeme. K čomu je takéto riešenie, keď sami ministri konštatujú, že to na svojom území nepoužijú. Odkupovanie kvót je politicky navrhnuté riešenie, ktoré však takmer žiadna krajina v EÚ neprijíma, tak načo ho navrhujeme?" kritizoval Chovan.

Komisia svojimi návrhy reaguje na požiadavku členských štátov, aby exekutíva skoncipovala také trhové nástroje, ktoré by umožnili efektívnejšie reagovať na zvýšenú cenovú nestabilitu a to rýchlo a flexibilne (EurActiv 08/09/09).

Chovan vyhlásil, že Brusel odmieta prijímať opatrenia, ktoré by daňových poplatníkov nič nestáli, a že komisárka pre poľnohospodárstvo zjavne nemá záujem riešiť na konci svojho mandátu aktuálne problémy na trhu s mliekom. Postupy komisárky preto považuje za snahy o "zámernú likvidáciu produkcie v nových členských krajinách" ako plnenie "politického cieľa", ktorý jej stanovili staré členské krajiny.