EÚ má niekoľko miliardový výskumný fond

foto: vedci skúmajú pokusnú vzorku

Podľa Komisie je to v EÚ doteraz najväčší investičný balík pre sektor výskumu a vývoja. Jeho cieľom je zvýšenie konkurencieschopnosti a riešenie kľúčových otázok v oblasti klimatických zmien, energetiky, potravinovej bezpečnosti, zdrvia a starnutia populácie.

„Investície do výskumu a inovácií sú jedinou šikovnou a trvalou cestou z krízy, smerom k udržateľnému a sociálne spravodlivému rastu. Európsky balík prispeje k novým a lepším produktom a službám, viac konkurencieschopnej a zelenej Európe, a lepšej spoločnosti s vyššou kvalitou života“, vyhlásila Geoghegan-Quinn.

Investície majú vytvoriť 165 000 pracovných miest. V máji bolo podľa Eurostatu bez práce 23 miliónov ľudí, čo je 9,6% pracovnej sily v EÚ. V prvom štvrťroku 2008, pred dopadmi krízy na reálnu ekonomiku, to bolo 6,7%.

Podľa komisárky bude medzi novovytvorenými pracovnými miestami asi 16 000 pozícií výskumníkov, z toho asi 3 000 v malých a stredných podnikoch. „Toto je obrovský a efektívny hospodársky stimul a investícia do našej budúcnosti.“

Podpora najviac tvorivým

Fond bude určený pre celý rad vedeckých disciplín, oblastí verejných politík a komerčných sektorov. Viac ako 600 miliónov eur má ísť na zdravotníctvo, 1,2 miliardy eur na podporu výskumu v oblasti informačných a komunikačných technológií.

Viac ako 1,3 miliardy eur pôjde najviac tvorivým vedcom vybraným Európskou výskumnou radou, malé a stredné podniky dostanú 800 miliónov eur.

Komercializácia výskumu

Komisárka podčiarkla snahy o rýchle využívanie výsledkov výskumu v praxi. Tretina peňazí vyčlenená na zdravotníctvo bude napríklad určená na klinické testy, aby sa urýchlilo uvádzanie nových liekov na trh.

V oblasti nanotechnológií pôjde 270 miliónov eur na výskum, ktorý môže viesť k patentovaniu a možnostiam komercializácie, tvrdí komisárka.

Vlajková loď inovačnej iniciatívy

Fond je považovaný za vlajkovú loď iniciatívy „Inovačná Únia", ktorá bude spustená túto jeseň.

Cieľom je zrýchliť inovačný proces „od výskumu po trh“, vďaka čomu by mohla EÚ účinnejšie konkurovať iným vyspelým ekonomikám, napríklad USA, tvrdí Geoghegan-Quinn.

Minulý týždeň na neformálnom stretnutí Rady EÚ pre konkurencieschopnosť vyzvali lídri z oblasti výskumu a priemyslu ministrov na zjednodušenie procedúr a odstránenie prekážok, ako je fragmentácia výskumu a inovácií, zbytočná súťaž medzi členskými krajinami, nedostatky v patentovaní a malý počet výskumníkov.

Ďalšie kroky

  • 16.september: Belgické predsedníctvo bude hosťovať neformálny summit
  • 28.-29.okóber: jesenný summit EÚ bude diskutovať o inovačnej stratégii
  • 17.december: Lídri EÚ majú prijať Výskumný a inovačný plán z dielne Komisie