EÚ: Malé a stredné podniky potrebujú jazyky

Foto: EP

„Európania si čoraz viac uvedomujú zmenu, ktorú pre ich životy môže znamenať ovládanie cudzieho jazyka,“ vyhlásila komisárka pre viacjazyčnosť Androulla Vassiliouová pred dnešnou konferenciou „Jazyky pre malé a stredné podniky“.

Zúčastnia sa na nej 150 podnikatelia, zástupcovia podnikateľských organizácií a predstavitelia národných a lokálnych zastupiteľstiev. Predmetom diskusie bude prepojenie medzi jazykovými zručnosťami, zamestnanosťou a konkurencieschopnosťou.

Európska komisia považuje jazykovú rôznorodosť za základnú hodnotu Európskej únie. V septembri 2008 prijala novú stratégiu pre viacjazyčnosť a poskytuje 50 miliónov eur ročne na aktivity a projekty cez svoj program celoživotného vzdelávania.

„Zlepšenie celkovej úrovne jazykových zručností v Európe prispeje aj k napĺňaniu stratégie Európa 2020 pre inteligentný a inkluzívny rast a viacjazyčnosť je kľúčovou súčasťou našich vlajkových iniciatív – Mladí v pohybe a Agendy pre nové zručnosti a pracovné miesta,“ vysvetlil komisárka Vassiliou.

Štúdia z roku 2007 uvádza, že spomedzi dvetisíc firiem 11 % stratilo kontrakty v hodnote miliónov eur, v dôsledku nedostatku jazykových zručností.

„Okrem toho, že sú praktickým aktívom pre individuálny osobný rozvoj, jazyky znamenajú aj viac príležitostí pre firmy, keďže vďaka nim majú konkurenčnú výhodu a otvárajú sa pre ne zahraničné trhy,“ tvrdí komisárka.

Komisia: Koná ako káže?

Napriek významu, ktorý Komisia pripisuje viacjazyčnosti, mnoho komisárov v Barrosovom druhom tíme má problémy s jazykmi. Angličtina komisára pre energetiku Güntera Oettingera si vyslúžila posmešky nemeckých novín, na druhej strane viacerí jeho kolegovia nedostatočne ovládajú francúzštinu.

EurActiv zisťoval, či komisári pracujú na zlepšení francúzštiny hovorkyňa exekutívy Pia Ahrenkildová Hansenová odpovedala: „Vždy môžete položiť komisárom otázku vo francúzštine, hoci vám môžu odpovedať v inom jazyku. Komisári majú právo odpovedať v jazyku podľa výberu. Preto máme simultánny preklad.“

Jazyk je problémom aj pri tvorbe jednotného európskeho patentu. Viaceré predsedníctva práve pre reč zlyhali pri dokončení iniciatívy. Belgické predsedníctvo má ambíciu pohnúť ho z mŕtveho bodu. Komunitný patent si razí cestu už od roku 2003, no problém spočíva v spore, či ho prekladať do 23 oficiálnych jazykov alebo len do troch pracovných jazykov.

„Ak ste vynálezcom v Španielsku, budete sa oň uchádzať v španielčine. Až v záverečnej fáze pri registrácii v Európskom patentovom úrade bude preložený do troch jazykov,“ uviedol komisárkin hovorca Dennis Abbot na otázku, aký pokrok bol dosiahnutý v prípade patentu.