EÚ možno nakoniec Grécko zachráni

Zdroj: Flickr

„V rámci eurozóny v podstate padlo rozhodnutie o pomoci pre Grécko," uviedol zdroj oboznámený s rokovaniami týkajúcimi sa Grécka.

Uvažovalo sa o niekoľkých alternatívach, ale spôsob pomoci zatiaľ nie je dohodnutý. Najpravdepodobnejšia je však podľa zdroja ponuka bilaterálnej pomoci, pričom nešpecifikoval, či má ísť o finančnú pomoc.

Analytici Medzinárodného menového fondu (MMF) však tvrdia, že to možno nebude na upokojenie trhov a investorov stačiť. Európa sa však na MMF odmieta obrátiť, no mohla by minimálne využiť expertízu organizácie, ktorá už riešila niekoľko kríz zadlženosti a v súčasnosti Grécku poskytuje technickú podporu.

Avšak obrátenie sa na MMF by mnohí lídri považovali za kapituláciu Washingtonu a úplnú politickú abdikáciu. Uviedol to Paule de Grauwe, profesor ekonómie na Katolíckej univerzite v belgickom Leuvene.

Väčšie angažovanie sa zo strany MMF by mohlo upokojiť investorov, ktorí sa s obavami pozerajú aj na fiškálne zraniteľné Španielsko a Portugalsko, ktoré tiež čelia masívnym dlhom. Cena poistenia proti platobnej neschopnosti u oboch krajín v posledných dňoch značne stúpla. Ako upozorňuje agentúra Reuters, ak to takto pôjde ďalej, EÚ pravdepodobne neostane nič iné ako obrátiť na MMF.

Politici aj MMF sa zhodujú, že krajine síce krach nehrozí, ale potrebuje rýchlo zaviesť reformy, aby stabilizovala svoju finančnú situáciu. Grécke problémy však môžu skomplikovať ďalšie rozširovanie bloku používajúceho spoločnú menu.

Domenica Lombardiho, prezident Oxfordského inštitútu pre hospodársku politiku tiež tvrdí, že zainteresovanie MMF by mohlo zmierniť tlak z finančných trhov. „EÚ nemá štruktúru ani ľudí, ktorí môžu robiť to, čo fond. MFF, aj napriek všetkým svojím chybám, je vcelku schopný v uzatváraní dohôd a napĺňaní záväzkov, ktoré z nich plynú,“ uviedol bývalý hlavný ekonóm MMF Simon Johnson.

Šéf MMF Dominique Strauss-Kahn proklamoval, že fond je pripravený zasiahnuť, pokiaľ ho o to požiadajú. Otázna však je, že za koľko. Podľa kvót fondu by Grécko mohlo využiť úverovú kapacity okolo 500 miliónov USD. Odhaduje sa, že krajine chýba 50 až 70 miliárd USD.

(EurActiv/Reuters)