EÚ možno ratingovým agentúram udelí pokuty

Zdroj: TASR/AP Photo/Richard Drew

Ratingové hodnotenia sú kľúčovou súčasťou finančného systému. Investorom pomáhajú pri posudzovaní pravdepodobnosti, či sa im peniaze vrátia. Finančná kríza však viedla k znepokojeniu, že trh na ne priveľmi spolieha.

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) zverejnil výsledky vyšetrovania, ktorého predmetom bol spôsob ako Moody’s, Standard & Poor’s a Fitch zostavovali ratingy štátnych dlhopisov v období od februára do októbra tohto roka.

ESMA je európskou agentúrou zodpovednou za povoľovanie a dohľad nad ratingovými agentúrami v členských štátov. Mnohé vlády tvrdo namietali proti ich hodnoteniam.

V správe ESMA kritizuje meškanie pri zverejňovaní ratingových zmien a veľmi slabú kontrolu dôvernosti v agentúrach.

Ratingy štátnych dlhopisov sa stali stredobodom pozornosti počas dlhovej krízy najmä po tom čo Standard & Poor’s znížila v roku 2011 grécke hodnotenie a to počas vyjednávaní o záchrannom balíku.

To viedlo k tretej vlne legislatívnych opatrení v priebehu troch rokov. Od budúceho mesiaca môžu agentúry zverejňovať zmeny suverénnych ratingov na základe vopred stanoveného kalendára, aby sa tak zlepšila transparentnosť.

„Vyšetrovanie ESMA ukázalo, že nedostatky v procese suverénneho ratingu, ktoré by mohli predstavovať riziko pre kvalitu, nezávislosť a integritu ratingov a ratingového procesu,“ konštatoval predseda ESMA Steven Maijoor. „Mali by zrýchliť svoje postupy a uistiť sa, že si doma dajú všetko do poriadku,“ dodal.

Standard & Poor’s uviedla, že je zaviazaná najvyšším štandardom a neustále rozširuje svoje operácie, zatiaľ čo Moody´s tvrdí, že operuje v súlade s pravidlami EÚ. Fitch je zasa presvedčená, že všetky jej zásady a postupy sú podľa regulačných noriem a všetky problémy, načrtnuté v správe, bude rýchlo riešiť.

Tri agentúry budú musieť vykonať nápravné plány, ktorými sa dostanú do plného súladu s európskym plánom a odstránia nevhodné praktiky z minulosti. Orgán dohľadu zatiaľ oficiálne nepotvrdil, aký bude ďalší postup, ale ako informuje agentúra Reuters, predstavitelia ESMA skúmajú možné postihy.

Podľa správy by nedostatky mohli ohroziť nezávislosť ratingového procesu. Poukázala napríklad na postupy vrcholového vedenia či dokonca členov predstavenstva, ktorí stáli za zmenou ratingov miesto hlavného analytika agentúry, čím vzniká podozrenie, že hodnotenia sú ovplyvňované komerčnými záujmami.

Okrem bolo preskúmané, ako sa blížiace zmeny ratingu avizovali neoprávneným tretím stranám predtým, ako boli pustené na trh. Dohľadný orgán tiež odhalil slabú kontrolu pri využívaní externých komunikačných konzultantov.

V niektorých prípadoch ESMA odhalila, že zverejnenie hodnotení niekedy prišlo až päť dní po prijatí rozhodnutia. Raz to dokonca boli dva týždne. Ratingy pritom musia byť zverejnené včas po tom, čo emitentovi ubehne 24 hodín na odhalenie a vyriešenie prípadných chýb. Agentúry podľa ESMA tiež dávali hlavnú analytickú zodpovednosť nižšie postaveným alebo novým zamestnancom.

V marci pritom orgán tri popredné agentúry kritizoval za nedostatok transparentnosti pri hodnotení bánk a žiadal zásadnejšie vnútorne prehodnotenie ich metód. Podľa Maijoora odhalené nedostatky nie sú prekvapením, keďže sektor prechádza z takmer neregulovaného režimu pod silný dohľad.

(EurActiv/Reuters)