EÚ musí prestať s nelegálnym subvencovaním Airbusu, hovorí WTO

foto: Európsky výrobca lietadiel Airbus predstavil 18. januára 2005 najväčšie dvojposchodové dopravné osobné lietadlo na svete model A 380, zdroj: TASR

Výzva WTO z utorka (23.marca 2010) prišla vo forme utajeného 1 000-stranového rozsudku. Ten sa týka jedného z dvoch obchodných sporov medzi rivalmi Boeingom a Airbusom, dcérskou spoločnosťou EADS. 

Európska únia uviedla, že utorkové rozhodnutie je iba časťou skladačky a je preto predčasné, aby jedna strana deklarovala víťazstvo.

„Podrobnejší obraz vznikne až vydaním priebežnej správy v prípade EÚ verzus subvencie pre Boeing, ktorú očakávame v najbližších mesiacoch,“ píše sa vo vyhlásení hovorcu eurokomisára pre obchod, Johna Clancyho.

V rozhodnutie o otázke subvencií pre Airbus zo strany EÚ, ktoré napadli Spojené štáty, sa uvádza, že finančná podpora v niektorých prípadoch sa uskutočnila v podobe zakázaných vývozných subvencií, ktoré by teraz mali by skončiť do 90 dní, uvádzajú zdroje agentúry Reuters.

Subvencované mali byť niektoré z európskych finančných prostriedkov pre vlajkový projekt spoločnosti Airbus- 525-sedadlové lietadlo A380, najväčšie dopravné lietadlo v súčasnosti.

Únia má zároveň skončiť aj s ďalšími formami subvencovania, ktoré spôsobuje stratu výrobcom amerických lietadiel, zhodol sa panel WTO. K tomuto záveru. Nestanovil však žiadne lehoty, dokedy tak má urobiť.

Airbus sa pravdepodobne proti tomuto rozhodnutiu odvolá.Spoločnosť síce priznala, že WTO našlo nejaké prípady nelegálneho subvencovania, ale dodala, že 70 percent amerických námietok bolo zamietnutých.

Boeing naopak rozhodnutie privítal a označil ho za „silný rozsudok a dobrú správu pre firmy leteckého a kozmického priemyslu po celých Spojených štátoch, ktoré museli celé desaťročia súťažiť proti silne dotovanému Airbusu“.

Rozhodnutím sa spory medzi oboma stranami trvajúce už niekoľko desaťročí nekončia. Do konca júna má WTO zasa rozhodnúť v prípade, kde EÚ namieta proti subvencovaniu Boeingu zo strany americkej vlády.

Súdne spory medzi oboma stranami sa môžu preniesť aj do budúceho roka, keďže obe strany sa môžu ďalej sa odvolávať, alebo podávať nové návrhy na prešetrovanie.

„Rovnako ako vo všetkých iných obchodných konfliktoch, konečné riešenie sa podarí nájsť až na základe transatlantických rokovaní,“ uviedol vo svojom vyhlásení Airbus.

Zmiešaný verdikt

Boeing trvá na tom, že oba prípady sú oddelené. Spoločnosť tiež dúfa, že rozhodnutie zastaví EÚ v subvencovaní výroby nového lietadla Airbus A350.

Svetová obchodná organizácia tiež zistila, že niektoré subvencie pre Airbus, napríklad pôžičky od Európskej investičnej banky alebo odpustenie dlhu zo strany Nemecka, nepredstavujú subvencie, uvádza zdroj.

Rozhodnutie ale hovorí, že mnohé ďalšie formy podpory boli nelegálne. Týka sa to najmä výdavkov na infraštruktúru, vlastníctva kapitálu, účasti na základnom imaní či určitých prípadov financovania výskumu a vývoja, uvádzajú zdroje.

„WTO tak teraz potvrdilo to, čo sme stále tvrdili: refundovateľné pôžičky sú právnym nástrojom, ktorý sám o sebe nespôsobil stratu žiadneho pracovného miesta v leteckom priemysle v USA," povedala hovorkyňa spoločnosti Airbus Maggie Bergsmová.

„Airbus priniesol konkurenciu a zabezpečil správnu možnosť voľby pre zákazníkov leteckých spoločností," dodala.

Republikánsky zástupca štátu Kansas Todd Tiahrt, v ktorého obvode sídli aj vojenská výroba spoločnosti Boeing, povedal, že podľa amerických obchodných predstaviteľov by sa malo odvolacie konanie v celej záležitosti zavŕšiť do konca roka 2010.

Ak by európske vlády dovtedy neukončili dotovanie, Spojené štáty sú pripravené na zavedenie odvetných opatrení, dodal.

„Európa ani Airbus z tohto len tak ľahko nevykĺznu,“ uviedol Tiahrt a dodal, že rozhodnutie znamená, že podľa amerických predstaviteľov „nebude spustenie pomoci v jej  súčasnej podobe nebude už prijateľné“.

Demokratický zástupca štátu Washington Norm Dicks uviedol, že Spojené štáty by mali zobrať závery novej správy „veľmi vážne a mali by žiadať viditeľnú nápravu", najmä s ohľadom na snahy spoločnosti EADS o prienik na americký trh a súťaž o tamojšie vládne zákazky zo strany ministerstva obrany. 

Správa je dôverná a k jej zverejneniu nedôjde najbližších niekoľko týždňov alebo mesiacov. Dôvodom je, že sa čaká na preklad do francúzštiny a španielčiny. Kópiu dokumentu však obdržali obchodné misie USA a EÚ v Ženeve.

Aj keď obe strany sú viazané mlčanlivosťou až do doby vydania, viaceré informácie potvrdzujú, že sa budú snažiť pomocou niektorých detailov ovplyvniť diskusiu o vládnych subvenciách pre lietadlá.

Pravidlá subvencovania hrajú kľúčovú úlohu aj v boji o dominantné postavenie na trhu pre civilné lietadlá, ktorého hodnota cenu sa v priebehu najbližších 20 rokov odhaduje na 3 miliardy dolárov.

Spojené štáty tvrdia, že Airbus získal celkovo 205 miliárd dolárov v nepriamych pôžičkách a aj ďalšie výhody z Francúzska, Nemecka, Španielska a Británie v dvoch desaťročaich – to robí z prípadu zďaleka najväčší medzinárodný obchodný spor.

To, ako sa rozhodne v prípade týchto dvoch sporov, zadefinuje pravidlá v oblasti trhu pre civilné lietadlá, na ktorom Boeing a Airbus v súčasnosti evidujú objednávky za takmer bilión dolárov na svoje lietadlá na niekoľko rokov.