EÚ navrhuje nové bezpečnostné normy na ochranu detí

Náhodné pády z výšok (z okien a balkónov) sú podľa Svetovej zdravotníckej organizácie hlavnou príčinou smrteľných úrazov alebo trvalého poškodenia mozgu alebo kostry u detí vo veku menej ako 5 rokov. V Dánsku a Švédsku je každý rok zaznamenaných 20 až 60 takýchto prípadov.

Z hodnotenia bezpečnosti poistných zariadení, ktoré v rokoch 2005 – 2007 uskutočnilo Rakúsko, Dánsko a Nórsko vyplýva, že „deti dokázali odistiť viaceré modely napriek tvrdeniu, že sú bezpečné pred deťmi; iné modely sa rozpadli, zlomili alebo nevyhoveli testu starnutia“. V manuáloch všetkých testovaných modelov chýbali niektoré z požadovaných základných pokynov.

Európska exekutíva teda navrhuje, aby sa nehodám predišlo:

  • Blokovaním otvorenia okna alebo balkónových dverí do určitej obmedzenej polohy a
  • zabezpečením, aby dieťa vo veku menej ako štyri roky nemohlo odistiť poistku.

V prípade kúpacích výrobkov (najmä kúpacích sedadiel, kúpacích pomôcok na udržanie detí v ľahu, vaničky a stojany na vaničky) pre malé deti, existuje len veľmi málo regulačných predpisov. „Hlavnou príčinou nehôd je klamná predstava , ktorú majú dospelí používatelia o bezpečnosti, keď sa domnievajú, že tieto výrobky sú bezpečnostné zariadenia a majú preto väčšiu tendenciu nechať dieťa kúpať sa bez dozoru,“ píše v správe Komisia.

Podľa jej štúdie k nehodám prišlo aj v prítomnosti poskytovateľa starostlivosti: výrobky sa rozpadli, oddelili od povrchu alebo ich dieťa náhodne otvorilo. „Ostražitosť poskytovateľa starostlivosti je mimoriadne dôležitá, keďže k (u)topeniu môže prísť veľmi rýchlo,“ upozorňuje Komisia.

Navrhuje zaviesť lepšie požiadavky na stabilitu a bezpečnosť, aby sa minimalizovalo riziko prevrhnutia, keď sa dieťa nakláňa v akomkoľvek smere alebo sa pokúša vstať či tlačiť výrobok. „Budú sa v nej takisto vyžadovať jasnejšie a nápadnejšie upozornenia a pokyny pre spotrebiteľov, a to na obale, výrobku i na mieste predaja,“ zdôrazňuje.

Komisárka EÚ pre spotrebiteľské záležitosti Meglena Kuneva uviedla: „Je na každom rodičovi alebo poskytovateľovi starostlivosti, aby zvážil spôsob, akým sa čo najlepšie postarať o bezpečnosť svojich detí. Našou starosťou je zaistiť bezpečnosť týchto výrobkov pre rodičov, ktorí ich chcú používať. Návody na použitie musia byť veľmi jasné a výrobky skutočne pred deťmi bezpečné, keď sa to o nich tvrdí, pričom musia úspešne prejsť všetkými nevyhnutnými bezpečnostnými testami. Tieto výrobky sa používajú pri starostlivosti o najzraniteľnejších spotrebiteľov a máme teda všetky dôvody byť mimoriadne obozretnými, keď ide o bezpečnosť.“

Európska komisia v súčasnosti v spolupráci s členskými štátmi aktualizuje bezpečnostné normy pre výrobky určené na starostlivosť o dieťa. Ide najmä o tie, ktorých regulácia nepokrýva všetky riziká alebo ju vôbec nemajú. Ďalšie návrhy predložia v priebehu budúceho roka vrátane noriem týkajúcich sa napríklad vysokých stoličiek, sedacích podložiek (booster seats) a matracov do detských postieľok.