EÚ nie je pripravená čeliť kríze bankového sektora

Peniaze

Krátky článok:

Globálna ekonomika sa nemôže spoliehať na národný dozor. Tvrdí to vo svojej správe analytik bruselského ekonomického think-tanku Bruegel Nicolas Véron. Svoje tvrdenia podkladá tým, ako sa aktuálne otrasy na americkom finančnom trhu prenášajú na celosvetovú úroveň. Európske banky rozširujú čoraz viac svojich aktivít medzinárodne, finančný trh je stále viac integrovaný, ale dozor zostáva stále len na národnej úrovni. 

Tab: Cezhraničné aktivity bánk (EN)

Ak sa to nezmení, Európska únia nedokáže zvládnuť finančnú krízu, aká sa deje v USA. „Keď sa pozrieme na priebeh tejto krízy je jasné, že sa to jedného dňa stane“, varuje Véron. S rozvojom „celoeurópskych“ bánk sa totiž národné mechanizmy na kontrolu finančnej stability bankových operácií stávajú nedostatočné.

Riaditeľ Slovenskej asociácie bánk Ladislav Unčovský mu oponuje: „Na Slovensku sú už všetky banky s výnimkou Poštovej banky v rukách zahraničného kapitálu. NBS má však uzavreté zmluvy o spolupráci s príslušnými regulátormi vo všetkých materských krajinách“. Dodáva však, že situáciu, keď skrachuje jedna nadnárodná banka ešte EÚ nepozná. Je preto ťažké predpovedať, aký by to malo vplyv na jej dcéry v členských krajinách.

Analytik predpokladá, že v prípade problémov by koordinácia jednotlivých regulátorov členských štátov jednoducho nebola dosť pružná a efektívna, aby zachránila situáciu. „Ani Európska Rada, ani Komisia, ani ECB by neboli schopné zabezpečiť včas potrebnú multilaterálnu koordináciu a politické krytie.“

Navrhuje preto vznik Európskeho režimu dohľadu, ktorý by však fungoval komplementárne s národným bankovým dozorom. Súbor opatrení by sa týkal len „celoeurópskych bánk“, ktoré ovládajú približne tretinu bankového trhu EÚ. Obsahoval by centralizovaný systém na výmenu dôverných informácií, zoznam opatrení na predchádzanie krízových situácií, harmonizované pravidlá ochrany vkladov, či postup pri bankrote. Nepočíta pri tom s vytváraním novej inštitúcie. Väčšinu operácií chce presunúť na národnú úroveň.

Riaditeľ Slovenskej bankovej asociácie Ladislav Unčovský sa takejto myšlienke nebráni. Zdôrazňuje však, že súčasný národný systém bankového dozoru považuje za dostatočný. Vznik európskeho regulátora si však žiadajú samotné „celoeurópske banky“: „Je to častá téma našich zasadnutí. Banky majú vysoké administratívne a finančné náklady spojené s uplatňovaním rôznych pravidiel na rôznych národných trhoch. Vznik jedného regulátora by rozhodne privítali“, vysvetľuje Unčovský.

V Európe funguje od roku 2004 Výbor európskych bankových regulátorov (CEBS), ale jeho úloha je skôr konzultačná. Európska centrálna banka (ECB) nemá mandát na vykonávanie dozoru. Okrem zodpovednosti za „open-market“ operácie, robí v oblasti finančnej stability len monitoring.