EÚ oslabuje finančný vplyv Veľkej Británie

Koncom mája zverejnili plán vytvorenia „rady pre systémové riziko“, ktorá by monitorovala finančný sektor a vyzývala k aktivitám v prípade, že by hrozilo nebezpečenstvo. Európska centrálna banka by mala získať kľúčové postavenie. Veľká Británia, ktorá v jej riadení nemá svoje zastúpenie, toto postavenie ECB odmieta, no väčšina členských krajín sa vyjadrila v prospech banky.

„ECB si v tejto vojne počína veľmi dobre. Ak je jeden víťaz istý, tak je to potom centrálna banka,“ povedal bývalý bankár Graham Bishop, ktorý dvadsaťsedemčlennému bloku radí v otázkach finančnej regulácie.

Počas verejných stretnutí či vyjednávaní za zavretými dverami sa už Európski politici bez váhania neobracajú na Veľkú Britániu. Odrádza ich stav britského bankového sektora, ktorý museli znárodniť. Poučovanie ako regulovať finančné inštitúcie by teda zo strany Britov vyzneli bizarne. Na druhej strane, väčšiu váhu majú v tomto prípade slová Francúzov a Nemcov. „Britská vláda nebude v pozícii toho, kto bude rozhodovať pri sporoch v rade Ecofin,“ tvrdí Bishop.

Hedgeové fondy

Európsky návrh na reguláciu hedgeových fondov je jednou z najvyššie profilovaných iniciatív EÚ. Ich manažéri by mali podliehať povinnej registrácii a prísnej kontrole, pokiaľ budú chcieť operovať  v rámci bloku (EurActiv 30/04/09). Správcom fondov sa však hrozba takéhoto zaobchádzania nepáči, čo vzbudilo pozornosť najmä vo Veľkej Británii, kde je vysoká koncentrácia hedgeových fondov.  

Toto však nie je jediným sporným bodom voči ktorému Briti namietajú. Sú aj proti európskym plánom vytvoriť orgány, ktoré by mali právo vydávať členským štátom záväzné nariadenia. Vznikli však aj predpoklady, že odmietavý postoj Veľkej Británie nebude permanentný, pretože žiadny regulačný model zatiaľ nikde neprijali s nadšením.

Finančníci bez moci

Najväčšou zmenou pre finančný sektor vplyvom krízy, bude obmedzenie moci, keď sa budú pokúšať ovplyvniť tvorbu pravidiel na ich reguláciu. Politikov už v prvom rade nebudú zaujímať zisky finančných skupín, ale bezpečnosť a stabilita systému aj s rizikom, že investície budú drahšie a nebudú vznikať inovatívne ani lukratívne finančné produkty.

Európsky pokrízový prístup k finančnej regulácii však môže pomôcť pri tvorbe pravidiel v bankovom, poisťovníckom či investičnom sektore vo svete (tak ako európske pravidlá o bezpečnosti produktov – najmä chemikálií – značne ovplyvnili globálnu produkciu).

(EurActiv / Reuters)