EÚ plánuje pravidelné záťažové testy bánk

Zdroj: http://i.ehow.com/images/GlobalPhoto/Articles/5146607/stress-main_Full.jpg

Poslednými záťažovými testami neprešlo sedem z 91 európskych bánk a boli vyzvané, aby zvýšili svoj kapitál o 3,5 miliardy eur, čo však bolo oveľa menej ako sa očakávalo. Podporilo to len obavy, že podmienky boli nedostatočne prísne.

Podľa politických predstaviteľov však testy vykonané Európskym výborom bankových dohľadov (CEBS) na 91 bankách z 20 krajín pomohli upokojiť investorov, ktorí pochybovali o životaschopnosti sektora, pretože stále čerpá vládnu pomoc na zmiernenie následkov finančnej krízy.

„Samozrejme, že sme dostali lekciu, pokiaľ ide o obsah záťažových testov. Bola to prvá skúsenosť,“ vyhlásil belgický minister financií Didier Reynders po minulotýždňovom stretnutí ministrov financií v Bruseli. „Potreba ísť ďalej a organizovať testy na pravidelnej báze a zverejňovať výsledky je veľmi jasným stanoviskom pre všetkých účastníkov,“ dodal.

Európska centrálna banka, ktorá pomohla pri júlových testoch uviedla, že na strane národných autorít je treba ešte urobiť veľmi veľa práce. Podobný názor má aj komisár pre hospodárske a menové záležitosti Olli Rehn. Podľa neho boli záťažové testy významným nástrojom na získanie dôvery v európsky bankový sektor, no je potrebná ďalšia harmonizácia testovacích metód.

„Záťažové testy by mali byť pravidelné. Interval sa môže zadefinovať neskôr podľa výsledkov našich diskusií. Okrem toho treba záťažové testy vykonávať s plnou transparentnosťou, aby mali plný dosah, tak ako minulé leto,“ uzavrel Rehn.

(EurActiv/Reuters)