EÚ podporuje rokovania o voľnom obchode s ekoproduktmi

Autor: Stuart Miles, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Počas Svetového ekonomického fóra v Davose sa EÚ spolu s 13 ďalšími členmi WTO, napr. Austráliou, Čínou, Japonskom či USA, zaviazali spustiť rokovania o liberalizácii obchodu s ekologickými tovarmi a službami a eliminovať vzájomné clá stanovené na širokú škálu výrobkov. Spolu tieto krajiny tvoria asi 90 % svetového obchodu s environmentálnymi produktmi.

WTO odhaduje, že obrat globálneho obchodu s tzv. zelenými technológiami a službami dosahuje viac ako 1 bilión eur ročne.

Signatári nového vyhlásenia pritom vychádzajú zo zoznamu 54 environmentálných tovarov,ktorý vypracovala organizácia Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC). Ide o rôzne bojlery, turbíny, pece, filtre, zariadenia na spaľovanie alebo recykláciu atď., ktoré sa používajú pri znižovaní znečistenia ovzdušia, výrobe energie z obnoviteľných zdrojov či nakladaní s odpadom.

„EÚ je pevne oddaná presadzovaniu a liberalizácii obchodu so zelenými tovarmi a službami. Všetci členovia WTO potrebujú lepší prístup k produktom a technológiám, ktoré chránia naše životné prostredie a bojujú s klimatickou zmenou,“ uviedol komisár EÚ pre obchod Karel De Gucht.

Z ľahšieho prístupu k tovarom, službám a technológiám by mohli ťažiť najmä rozvíjajúce sa krajiny, ktoré čelia nielen rôznym environmentálnym problémom, ale tiež rýchlej urbanizácii. Európska komisia verí, že túto iniciatívu dokáže skĺbiť so smerovaním klimaticko-energetických politík do roku 2030.

Konkrétny termín, kedy by sa dohoda mohla uzavrieť zatiaľ nebol stanovený, avšak podľa spoločného vyhlásenia dohoda nadobudne platnosť až potom, keď sa k nej pripojí „kritická masa“ členov Svetovej obchodnej organizácie.