EÚ povie, kto je „zraniteľný“ spotrebiteľ energie

Zdroj: TASR; autor: Lýdia Vojtaššáková

Na stretnutí, ktoré zvolal belgický minister pre klímu a energetiku Paul Magnette sa diskutovalo aj o energetickej chudobe. Ministri sa dohodli, že sa k tejto téme ešte vrátia počas oficiálnej Rady ministrov 2. decembra, kedy sa bude skúmať vyhlásenie Komisie.

„Po prvýkrát za 10 rokov sa stalo, že sa ministri energetiky venovali otázke spotrebiteľov,“ povedal Magnette.

Belgické predsedníctvo si osvojilo túto tému ako súčasť Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnej exklúzii. Energetická chudoba je každodenným problémom pre viac ako 50 miliónov Európanov, ktorí nie sú schopní platiť účty za energiu a udržať si komfortný životný štandard, vyhlásil Magnette.

Úmyslom nie je harmonizovať sociálnu politiku, ktorá ja z väčšej časti v národnej kompetencii, povedal Magnette novinárom. Európska únia si musí uvedomiť tento problém a rozhodnúť, či je potrebné doplniť legislatívu alebo zmeniť súčasné zákony.

Vyhlásenie Komisie bude tiež obsahovať návrhy ako zosúladiť štatistické dáta na úrovni EÚ, čo by pomohlo pri kvantifikovaní závažnosti energetickej chudoby v Únii. Vyhlásenie sa bude navyše venovať existujúcim a budúcim energetickým politikám EÚ, ktoré ovplyvňujú spôsob, ako sa v energetickej politike zohľadňujú záujmy spotrebiteľov.

Nakoniec minister navrhol zvolať okrúhly stôl energetických ombudsmanov z Európy k diskusii, či programy z jednotlivých členských štátov môžu byť prospešné v ostatných.

Generálna riaditeľka európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC, Monique Goyens, ktorá bola pozvaná na stretnutie ako rečníčka, kritizovala tretí energetický liberalizačný balíček EÚ najmä preto, že neprináša žiadne konkrétne výhody pre spotrebiteľov energie.

Balíček stanovuje povinnosť členským štátom definovať koncept zraniteľných spotrebiteľov a zabezpečiť adekvátne dodávky energie napríklad tak, že nebude možné odpojenie spotrebiteľa v kritickom čase.

Legislatíva ďalej garantuje spotrebiteľom právo na zmenu dodávateľa počas prvých troch týždňov bez poplatkov a voľný prístup k informáciám, nezávislým mechanizmom pre vybavovanie sťažností a kompenzácie za zlyhanie služieb.

„Je hrozné, že po liberalizácii energetického trhu mnohí dodávatelia namiesto toho, aby dodržiavali pravidlá skutočne konkurenčného trhu, využívajú liberalizáciu na najagresívnejšie obchodné praktiky, ako je nátlak na predaj pripojenia,“ povedala Goyens.

„Poukazuje to na fakt, že ak majú byť trhy konkurenčné, potrebujú silné regulácie. Teraz je čas pre energetický sektor, aby sa zameral na svojich spotrebiteľov,“ dodala.