EÚ požičia 100 miliónov na rozbehnutie nových podnikov

Európska komisia očakáva, že vďaka novému nástroju na mikrofinancovanie sa z počiatočného rozpočtu vo výške 100 miliónov eur v spolupráci s medzinárodnými finančnými inštitúciami, ako napríklad Európskou investičnou bankou (EIB), zmobilizuje 500 miliónov eur. Schéma by sa mala začať uplatňovať od roku 2010 a trvať by mala štyri roky. Nebudú ju však proporčne rozdeľovať medzi členské štáty.

Prostriedky pochádzajú z rozpočtov a existujúcich fondov, takže nejde o injekciu nových peňazí. Cieľovou skupinou sú ľudia, ktorí prišli o prácu a chcú rozbehnúť svoj malý podnik, a tí, čo majú problémy získať financie z tradičných bankových zdrojov.

„Mikroúver je šitý na mieru mikropodnikov, ktoré majú do 10 zamestnancov (91 % všetkých európskych podnikov) a nezamestnaných alebo neaktívnych ľudí, ktorí chcú podnikať, ale nemajú prístup k bežným bankovým službám. Celkovo 99 % novozaložených podnikov v Európe predstavujú mikropodniky alebo malé podniky a tretinu z nich rozbehli ľudia, ktorí boli nezamestnaní,“ píše Komisia.

Podľa komisára pre zamestnanosť a sociálne záležitosti Vladimíra Špidlu bude riziko v prvom rade na pleciach Európskej únie a v druhom rade Európskej investičnej banky. Okrem toho možnosť uplatniť si zvýhodnenú úrokovú sadzbu pre takéto pôžičky bude možné aj v rámci Európskeho sociálneho fondu.

Pozície:

„Hospodárska kríza tento rok spôsobí, že 3,5 milióna pracovníkov v EÚ príde o zamestnanie. Finančná kríza znemožnila poskytnutie úverov osobám, ktoré chcú založiť alebo rozvinúť svoj vlastný podnik“, uviedol komisár pre zamestnanosť a sociálne záležitosti Vladimír Špidla.

„V súčasnom období recesie chceme nezamestnaným ponúknuť nový začiatok pomocou jednoduchšieho prístupu k úveru na zriadenie alebo rozvoj nových podnikov. A chceme pomôcť malým podnikom, aby sa rozvíjali aj napriek kríze. Prispeje to k tvorbe nových pracovných miest. EÚ môže zabezpečiť skutočnú pridanú hodnotu maximalizovaním výsledného efektu v spolupráci so skupinou EIB tým, že väčšiemu počtu ľudí dá šancu uskutočniť ich podnikateľské sny.“