EÚ prehodnocuje zmluvné právo

Zdroj: Jeffrey Beall, www.creativecommons.org

Komisia by mala dnes prestaviť svoj návrh možností ako viac integrovať európske zmluvné právo. Agendu má na starosti komisárka pre spravodlivosť Viviane Redingová. „Základnou prioritou v oblasti spravodlivosti je spotrebiteľské zmluvné právo a zmluvné právo,“ povedal pre EurActiv zdroj blízky komisárke.

Zavedenie európskeho zmluvného práva a občianskeho zákonníka je dlhodobým cieľom podporovateľov hlbšej európskej integrácie. Malo by viesť k odstráneniu hraníc v rámci jednotného trhu.

V súčasnosti sa musia firmy prispôsobiť národným pravidlám, pokiaľ chcú predávať svoje produkty v inej členskej krajine. Táto právna neistota so sebou prináša náklady spojené s potrebnou byrokraciou, čo podniky často odrádza od expandovania na zahraničný trh.

Problém pociťujú ako akútny najmä malé a stredné podniky, ktoré si jednoducho nemôžu dovoliť právnych zástupcov v každej z 27 členských krajín. Starosti však robí aj veľkým spoločnostiam. Amazon a eBay, dva najväčšie internetové obchody operujú v Nemecku a Veľkej Británii, no nie napríkld v Luxembursku, pretože miestny trh je príliš malý na to, aby pokryl náklady spojené s expanziou.

Problémy firiem sú však aj problémom spotrebiteľov. „Dnes takmer dvaja z troch spotrebiteľov, ktorí chcú nakupovať z inej krajiny, nie sú obslúžení, pretože obchodníci nechcú slúžiť štátu odkiaľ potenciálni zákazníci pochádzajú,“ vysvetlila pre EurActiv komisárka Redingová.

„Samozrejme, európska ekonomika prežíva krízové obdobie. Avšak, ide zároveň aj o obdobie, kedy máme historickú príležitosť podporiť ekonomický rast znížením nákladov za cezhraničné transakcie. Preto verím, že teraz je ten čas, urobiť rázny krok vpred k užšiemu európskemu zmluvnému právu,“ dodala.

Myšlienka má však ešte ďaleko od konsenzu. Zmluvné právo je zodpovednosťou členských štátov, ktoré už tradične odmietajú vzdať sa národnej suverenity v tejto oblasti.“

Možnosti

Redingová si uvedomuje, že zavedenie európskeho zmluvného práva bude náročnejšie ako presadenie stropov pre medzinárodné hovory, čo bolo jej najväčším úspechom počas mandátu komisárky pre informačnú spoločnosť. Preto sa rozhodla členským štátom ponúknuť viacero možností.

Najmenej ambicióznou je vytvorenie nezáväzného modelu zmluvných pravidiel. „Ten by mohol európskym aj národným zákonodarcom slúžiť ako zdroj inšpirácie,“ uvádza Komisia v návrhu, ktorý pred zverejnením získal EurActiv. Alternatívou je vytvorenie balíka nástrojov, ktoré by zaväzovali prijať koherentné národné pravidlá v oblasti zmluvného práva. Obe možnosti by však nedokázali odstrániť súčasné bariéry.

Ďalšou relatívne vlažnou možnosťou je vydanie odporúčania Komisie, ktoré by povzbudzovalo k harmonizácii národného zmluvného práva. Aj keď takýto postup nie je záväzný, ukázal sa ako efektívny v telekomunikačnom sektore, pretože ovplyvnil národných regulátorov. Napriek tomu dobrovoľný prístup môže viesť k obmedzeným výsledkom.

Smelším prístupom by bola snaha o harmonizáciu pravidiel a najambicióznejšia možnosť by zahŕňala vytvorenie „Európskeho občianskeho zákonníka“, ktorý by nahradil všetky národné pravidlá týkajúce sa zmlúv.

Z pragmatického hľadiska zavedenie „dobrovoľného“ európskeho zmluvného práva by bolo najkratšou a najjednoduchšou cestou ako dosiahnuť aj nejaké výsledky. Národná legislatíva by síce ostala v platnosti, no podniky a spotrebitelia by si mohli vybrať európske pravidlá. Takýto prístup by okrem toho mohol viesť k zdravej hospodárskej súťaži  medzi rôznymi národnými pravidlami.

Avšak ani takýto nástroj by nemusel uľahčiť život spotrebiteľom, ktorí by sa museli prispôsobiť dvom rôznym zákonom – národným a súčasne európskym – čo by opäť viedlo k zmätkom a následnému odrádzaniu spotrebiteľov.

Komisia by k zverejneným pravidlám mala spustiť verejnú konzultáciu, v rámci ktorej  budú môcť zainteresované strany vyjadriť svoj názor do januára 2011. Na základe výsledkov potom exekutíva vydá súbor návrhov.