EÚ presadzuje obmedzenia predaja na krátko

Zdroj: MMF

Európska komisia včera odštartovala konzultáciu o podobe nových regulačných pravidiel týkajúcich sa predaja na krátko a swapov úverového zlyhania. Reaguje tak na intenzívny tlak zo strany Nemecka a Francúzska, ktoré sa snažia presadiť celoeurópskych zákaz týchto finančných nástrojov.

V dokumente predkladá viacero možností, mnohé však môžu vyvolať problém medzi tromi najväčšími partnermi v EÚ – Veľkou Britániou, Francúzskom a Nemeckom. Najspornejším bodom je návrh, aby supervízori dostali právo vo výnimočných situáciách dočasne obmedziť alebo zakázať predaj na krátko a swapy úverového zlyhania. Okrem toho nové pravidlá, ktoré by mali zverejniť 8. septembra, budú vyžadovať väčšiu transparentnosť, najmä pokiaľ ide o derivátové kontrakty.

Žabo-myšie vojny

Avšak to, kto rozhodne, či ide o výnimočnú situáciu je teraz predmetom sporu medzi Európskou komisiou, Európskym parlamentom a ministrami financií. Parlament a Komisia, by chceli, aby to bola právomoc Bruselu, kým členské štáty na čele s Veľkou Britániou zasa chcú, aby sa také rozhodnutia prijímali na národnej úrovni.

„Nemôžeme si dovoliť taký luxus, že na konečné rozhodnutie budeme čakať týždeň,“ tvrdí nemenovaný zdroj z prostredia Európskej komisie, pričom kritizoval, že členské štáty trvajú na prijímaní rozhodnutia na národnej úrovni a pritom nové regulačné autority v Bruseli ich môžu prijímať za ne. „Ak bude rozhodovať Rada bude to veľmi nemotorné.“

Podľa zdroja z exekutívy sa Komisia bude snažiť presadiť, aby tento mandát získal Úrad pre európske cenné papiere a trhy (ESMA, European Securities and Markets Authority), navrhovaný regulačný orgán, ktorý by mal nahradiť Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov (CESR).

Nemecko už presadilo úplný zákaz nekrytého predaja na krátko, kým Francúzsko si zvolilo krátkodobý zákaz na niektoré druhy nekrytého predaja na krátko. Španielsko, Portugalsko, Luxembursko, Grécko, Belgicko a Rakúsko, tiež podľa zdroja z Komisie zvažujú, že pristúpia k podobným opatreniam. Na druhej strane však Veľká Británia tvrdí, že nevidí dôvod na zákaz alebo obmedzenia predaja na krátko, nekrytého či iného. „Pokiaľ by sme mali dôkazy o trhovej manipulácii, starostlivo by sme sa pozreli na situáciu, ale v tomto momente máme len chabú evidenciu na to, aby sme presadili plošný zákaz,“ tvrdí zdroj.

Ďalšie kroky:

  • 10. júl 2010 – Komisia uzavrie konzultáciu o predaji na krátko a derivátoch.
  • 8. september 2010 – Komisia navrhne legislatívu na reguláciu predaja na krátko a swapov úverového zlyhania.