EÚ prijme v roku 2011 nové bazilejské pravidlá

Komisár pre vnútorný trh Michel Barnier v pondelok vyhlásil, že Komisia predloží potrebné legislatívne návrhy v prvom štvrťroku 2011. Prijatie nových bazilejských pravidiel prebehne cez revíziu smerníc o kapitálovej primeranosti.

Pôjde o štvrtú zmenu CRD po tom, čo v lete Parlament schválil tretie upravené znenie. Banky budú musieť odkladať takmer o 7 % viac kapitálu, aby si tak vytvorili obranu voči budúcim šokom na trhoch.

„Bude to mať značný vplyv na náš kontinent, keďže Európa je domovom polovice svetových bankových aktív,“ vysvetlil Barnier. Finančný sektor však upozorňuje, že to zníži jeho výnos a zvýši náklady na úvery v čase, keď hospodársky rast opäť spomaľuje.

Regulárori dávajú bankám deväť rokov na prispôsobenie novým podmienkam. „Nové pravidlá spôsobia 1,2-percentný pokles rastu,“ zdôraznil Kevin Newman, finančný analytik. Bazilejské pravidlá ešte čakajú na požehnanie skupiny G20, ktorá sa stretne v novembri v juhokórejskom Soule.

Krajiny sa budú musieť začať novému režimu prispôsobovať od 1. januára 2013 a niektoré opatrenia začnú naplno platiť od začiatku roku 2019. Výbor bankám umožnil čerpať záchranné balíčky do roku 2017.

Tento krok poteší najmä nemecké Landesbanks, ktoré nedávno vyhlásili, že budú potrebovať 50 miliárd eur na to, aby splnili kritériá stanovené v Bazileji III.