EÚ rieši ďalšiu krízu. V problémoch je oceliarstvo

Zdroj: ThyssenKrupp Steel Europe/Eurofer

Luxemburské predsedníctvo na dnes zvolalo mimoriadne stretnutie Rady ministrov pre konkurencieschopnosť, aby spolu prediskutovali riešenie krízy, ktorej v súčasnosti čelí európsky oceliarsky priemysel.

Bruselské stretnutie inicioval britský minister obchodu Sajid Javid potom, čo viaceré oceliarske spoločnosti oznámili masívnu vlnu prepúšťania. O prácu prišlo alebo môže prísť až 4000 pracovníkov, čo je približne pätina zamestnancov britského oceliarskeho sektora.  

Oceliarstvo je energeticky náročný priemysel a preto citlivo reaguje na zmeny enereticko -klimatickej legislatívy, ako je napríklad reforma smernice o Európskom systéme obchodovania s emisiami či národné podpory rôznych druhov energetických zdrojov.

Najväčšou výzvou je však lacná čínska oceľ. „Hlavnou príčinou problémov oceliarskeho priemyslu EÚ sú tlaky pochádzajúce evidentne z neférovo obchodovanej čínskej ocele. Čína poháňaná masívnymi prebytkami ocele, dvakrát presahujúcimi celkový dopyt po oceli v EÚ, predáva bezprecedentné objemy ocele na európskom a medzinárodných trhoch za dampingové ceny,“ vysvetlil  generálny riaditeľ najväčšieho oceliarskeho záujmového združenia EUROFER Axel Eggert.

Európska komisia začala vyšetrovať údajný dumping niektorých čínskych oceliarskych výrobkov ešte v apríli tohto roka. Vyšetrovanie však väčšinou trvá viac ako 15 mesiacov, pričom Komisia môže uvaliť na výrobky dočasné ochranné clá.

„Spojené štáty a ďalšie krajiny už bránia svoje trhy pred lacným čínskym dovozom a EÚ musí urobiť to isté a veľmi rýchlo…ak chce predísť ešte väčším problémom,“ povedal pre Reuters riaditeľ britského oceliarskeho záujmového združenia UK Steel, Gareth Stace.

„Od EÚ požadujeme núdzový plán vrátane opatrení opätovného zavedenia férového trhu pre oceliarsky priemysel EÚ, zvýšenia rýchlosti a efektívnosti obranných nástrojov obchodu v EU a zamietnutia statusu Číny ako trhového hospodárstva, až kým táto krajina nebude plniť kritériá EÚ. Európska únia zaostáva za ostatnými regiónmi, ktoré si tento problém uvedomili a prijali okamžité opatrenia, napríklad USA, India, Turecko a mnohé ďalšie krajiny,“ doplnil Eggert z EUROFERu.

Európsky oceliarsky priemysel zamestnáva 330-tisíc pracovníkov vo viac ako 500 prevádzkach v 24 členských štátoch EÚ. Na Slovensku bolo podľa dokumentu vlády SR v roku 2012 vo výrobe kovov zamestnaných až 23 300 pracovníkov.

Pred bruselskou budovou Rady Európskej únie, kde sa uskutoční mimoriadne stretnutie ministrov členských štátov dnes budú navyše protestovať  oceliarski pracovníci z Veľkej Británie, Francúzska a Belgicka.