EÚ sa chystá reformu pravidiel o verejnom obstarávaní

Zdroj: www.creativecommons.com

Komisár Michel Barnier, ktorý je zodpovedný za agendu vnútorného trhu, oznámil, že plánovaná reforma pravidiel pre štátne zákazky by sa mala zamerať najmä na zlepšenie pozície malých a stredných firiem, obmedzenie byrokracie a tiež podporu európskych cezhraničných zákaziek.

V súčasnosti sa malé firmy na trhu so štátnymi zákazkami podieľajú asi jednou tretinou, čo však vôbec nezodpovedá ich hospodárskemu a spoločenskému významu. Celkovo tvorí hodnota dopytu po tovaroch a služieb zo strany štátov asi 17 % úniového HDP.

Európska komisia preto tvrdí, že sa šanca menších podnikov na úspech vo výberových konaniach zvýši, pokiaľ sa podarí zjednodušiť súčasnú komplikovanú procedúru vyhlasovania zákaziek a podmienok ich účasti. Zhruba v polovici apríla by sa potom k tejto téme mali vyjadriť odborníci v rámci verejnej konzultácie.

Systém zadávania štátnych zákaziek dnes na európskej úrovni ošetrujú dve smernice z roku 2004.

Podpora zahraničným firmám

Súčasťou novej reformy by mali byť tiež opatrenia, ktoré budú všetkým európskym firmám zaručovať rovnaký prístup na trh vládnych zákaziek v inej krajine Únie. V tomto smere má jednotný trh ešte výrazné medzery.

Podľa správy Komisie z roku 2004 totiž prevažná väčšina ponúk (67 %), ktoré reagujú na štátne zákazky, pochádza z domácich podnikov. Ako potvrdzujú čísla, len 3 % firiem, ktoré sa snažia získať štátnu zákazku, majú sídlo za hranicami dotyčného štátu.

Veľký význam na tomto trhu hrajú miestne pobočky medzinárodných spoločností, ktoré sa uchádzajú o štátom ponúkaný kontrakt – ide o tretinu prípadov. Paradoxne, tieto firmy so zahraničným majiteľom majú podľa Komisie väčšiu šancu uspieť vo výberovom konaní než ich domáci konkurenti. Až 35 % predložených ponúk od zahraničných pobočiek obstarávanie vyhrá. Domáce spoločnosti podpisujú štátne zákazky priemerne v 30 prípadoch zo sto.

Veľa šťastia teda nemajú podniky, ktoré v danom štáte pobočku nemajú a ponúkajú svoje služby priamo zo zahraničia. Ich úspešnosť sa pohybuje okolo 25 %.

Viac ekológie a inovácií

V rámci novej koncepcie zadávania zákaziek má Európska únia v úmysle nastaviť pravidlá aj tak, aby zákazky viac prihliadali na ekológiu a podporovali inovácie. Odborníci z danej oblasti tak budú musieť počas príprav odpovedať na otázku, či sa majú v EÚ nakupovať len tie produkty, ktoré zodpovedajú určitým ekologickým štandardom, alebo treba z rozpočtu povinne vyčleniť časť prostriedkov, ktoré pôjdu na nákup inovačných služieb a tovarov.

Komisia už v roku 2008 štáty vyzývala, aby sa uistili, že aspoň polovica vyhlasovaných tendrov berie ohľad na životné prostredie. Úniová exekutíva si tiež nechala vypracovať prieskum, z ktorého vyplynulo, že len sedem členských krajín EÚ v súčasnosti vyhlasuje tender v rámci tzv. „Zelených verejných obstarávaní“. Ide o Rakúsko, Dánsko, Fínsko, Nemecko, Švédsko a Veľkú Britániu. Zvyšok bloku v tomto smere zaostáva.

Komisia tiež uvažuje nad tým, ako do verejných výberových konaní prilákať čo najviac zahraničných firiem. Jedným z možných spôsobov je rozšíriť vyhlasovanie súťaží cez internet. Bohužiaľ, takáto prax je v súčasnosti len výnimkou. Na riešenie tohto problému bola vlani v októbri odštartovaná verejná konzultácia.

Zapojenie tretích krajín

Diskutuje sa aj o tom, ako vstúpiť na trhy tretích krajín v prípade štátnych zákaziek. Podľa odhadov Európskej komisie v Japonsku verejné súťaže zodpovedajú 18 % HDP, v Kanade 22 %, no v USA len 11 %.

V decembrovej obchodnej stratégii Komisia poukázala, že na rozdiel od členských krajín EÚ sú najväčší obchodní partneri Únie k poskytovaniu zákaziek cezhraničným podnikom oveľa prísnejší. Najkritizovanejšou je Čína. Situácia by sa mohla zlepšiť, keď Peking podpíše zmluvu GPA, ktorá ho dobrovoľne zaviaže k tomu, že sprístupní svoje národné verejné zákazky členom Medzinárodnej obchodnej organizácie (WTO).