EÚ sa obáva ďalšej úverovej krízy

Euro na magnete, Flickr: Mario's Planet (CC)

„Zaznamenali sme opätovné sprísňovanie bankových štandárd pre úvery, minimálne pre podniky,“ vyhlásil komisár pre hospodárske záležitosti Olli Rehn počas včerajšieho (13. september) zverejnenia hospodárskych predikcií Európskej komisie.

„Tento vývoj naznačuje, že úverové obmedzenia budú miznúť oveľa pomalšie ako sa predpokladalo na jar, čo len podčiarkuje potrebu kompletnej nápravy finančného systému v EÚ,“ dodal.

V prípade úverového toku bola Komisia na jar značne optimistická a tvrdila, že úverovanie by malo koncom roku 2010 značne zrýchliť. Nálada sa však opäť zmenila a banky sprísňujú svoje podmienky. Komisia potvrdila júlový odhad Európskej banky, že malé podniky budú mať opäť oveľa väčšie problémy so získavaním pôžičky.

Pre firmy sú to zlé správy a možno očakávať, že budú viesť v najlepšom prípade len k obmedzeniu investícií. Hospodárska obnova tak čelí ďalšej hrozbe. Podľa Komisie to môže viesť k stagnácii investovania a poklesu exportu. Úverový tok by mal spomaliť aj smerom do domácností, čo bude mať vplyv aj na celkovú spotrebu.

Hospodársky rast prekonal očakávania

Predikcie pre úverový tok sú v kontraste s odhadom hospodárskeho rastu. Komisia predpokladá, že bude takmer dvakrát rýchlejší. V máji Brusel predpovedal rast v roku 2010 na úrovni 1 %, teraz ho upravil na 1,8 %. Lepšie predpoklady má aj eurozóna miesto 0,9 % by to malo byť 1,7 %.

Komisia je však opatrná. Rast by v posledných dvoch kvartáloch mal spomaliť. Neistota visí nad globálnou obnovou a finančné trhy nie sú veľmi optimistické. „Je jasné, že európska ekonomika je na dráhe obnovy. Napriek tomu, neistota pretrváva a finančná stabilita a pokračovanie vo fiškálnej konsolidácie ostávajú kľúčovými prioritami,“ uzavrel Rehn.