EÚ sa zamerala na poisťovne

Krátka správa

Predbežná správa Komisie, zverejnená 24. januára 2007, odhaľuje, že sa ceny poistenia podnikateľských aktivít v Európe pohybujú „v širokom rozmedzí“ a spotrebitelia nemôžu využívať výhody plne konkurenčného trhu.

Komisárka pre konkurenciu Neelie Kroes povedala, že zistenia „identifikovali na všetkých rovniach dodávateľského reťazca faktory, ktoré môžu brániť trhom aby fungovali tak, ako majú“.

Týka sa to všetkých firiem, ktoré sa potrebujú poisťovať proti najväčším rizikám. Malé a stredné podniky, ale aj veľké korporácie by podľa Komisie iba získali z viac konkurenčného prostredia v oblasti poisťovníctva.

Podľa údajov Komisie generovali hrubé platby v poistení podnikania v roku 2004 345 miliárd eur, čo sa rovnalo 3,3% HDP Únie.

Komisia očakáva reakcie poisťovní a zákazníkov na zistenia správy do 10. apríla 2007. verejné vypočutie zainteresovaných aktérov by sa malo uskutočniť 9. februára 2007.

Konečná správa bude zverejnená v septembri. Komisia sa vtedy rozhodne, či bude pokračovať až protimonopolným riadením.