EÚ sa zle stará o malé firmy

Výskum európskej organizácie remeselníkov a malých a stredných firiem UEAPME hodnotí, ako úspešne uplatňujú inštitúcie EÚ a členské štáty princíp „Think Small First“, ktorý patrí medzi piliere európskeho Zákona o malých podnikoch (SBA).

Európsky parlament vychádza z porovnania pomerne dobre v oblasti opatrení na podporu podnikania, no dostal nízke známky za najnovšiu legislatívu. Najhoršie však dopadla Európska komisia.

Prieskum je kritický voči viacerým dodatkom a pozmeňujúcim návrhom europoslancov v oblasti spotrebiteľských práv, práv zamestnancov či ochrany životného prostredia, ktoré považuje za „nevýhodné pre MSP“. Komisia je kritizovaná za mieru byrokracie spojenú s európskymi grantovými programami.

Členské štáty dopadli lepšie v oblasti podpory internacionalizácie a inovácií, ako aj v štátnej pomoci. Podľa UEAPME je však pred nimi stále veľa práce v zabezpečení prístupu k financiám a verejným tendrom, a v poskytovaní „druhej šance“ podnikateľom, ktorých firma zbankrotovala.

„Náš „Test Think Small“ a „Rebríček implementácie SBA“ jasne ukazuje, že minulý rok boli prijaté opatrenia, ich vplyv je však stále minimálny. Naopak, v niektorých oblastiach ako administratíva je situácia teraz relatívne horšia. To ukazuje, že agenda lepšej regulácie ešte malé podniky nedostihla“, povedal Gerhard Huemer, riaditeľ výskumného tímu UEAPME.

Rozhodovatelia by podľa neho musia úzko spolupracovať s MSP pri navrhovaní opatrení a ich implementácii.

„MSP si nemôžu dovoliť časový rozdiel medzi akciami a ich výsledkami, ktorý pozorujeme, najmä nie v čase súčasných hospodárskych problémov.“