EÚ schválila strop na poplatky za platby kartami

Zdroj: Wikimedia

Nariadenie má v úmysle zaviesť maximálnu výšku poplatku za cezhraničné a domáce platby spotrebiteľskými debetnými a kreditnými kartami a stanovuje pravidlá transparentnosti pre všetky druhy transakcií.  

„Je to veľký krok k vytvoreniu jednotného trhu EÚ v oblasti platobných služieb,“ vyhlásil eurokomisár pre finančné služby Jonathan Hill.

V súčasnosti spotrebitelia „platia za platenie“ kartami prostredníctvom skrytých medzibankových poplatkov, ktoré banky účtujú maloobchodníkov v podobe tzv. výmenných poplatkov.

„Nová právna úprava povedie k zníženiu cien a nákladov pre spotrebiteľov, pretože sa zníži zaťaženie maloobchodníkov,“ reagovala eurokomisárka pre hospodársku súťaž Margrethe Vestager.

Európska komisia navrhla revidovať smernicu o platobných službách (PSD-Payments Service Directive)a prísnejšie regulovať medzibankové poplatky za používanie platobných kariet  už v júli 2013.

Rozhodnutie Európskeho súdneho dvora v prípade výmenných poplatkov spoločnosti MasterCard zo septembra 2014 potvrdilo, že takéto poplatky sú proti pravidlám hospodárskej súťaže EÚ.  

Počas trojstranných rokovaní sa zástupcovia EÚ inštitúcií dohodli, výška medzibankových poplatkov za cezhraničné transakcie debetnými kartami bude obmedzená na 0,2% z celkovej hodnoty transakcie. V prípade cezhraničných platieb s kreditnou kartou bude poplatok obmedzený na 0,3% z hodnoty transakcie. 

V prípade domácich platieb bude maximálna výška poplatku nastavená na 0,2%  hodnoty ročného váženého priemeru všetkých domácich debetných transakcií. Nový systém pre domáce platby však bude v tejto podobe fungovať iba po dobu 5 rokov. V rámci väčšej transparentnosti sa bude následne uplatňovať rovnaký systém ako na cezhraničné platby.

Platby, známe aj ako mnohostranné výmenné poplatky, sa účtujú pri transakciách medzi obchodníkom a bankov kupujúceho.

Poplatkové stropy sa dotknú iba tzv. štvorstranných transakcií, do ktorých vstupuje maloobchodný predajca, spotrebiteľ a ich banky. Na európskom trhu sú to najmä spoločnosti Visa a MasterCard

Na rozdiel od predchádzajúcich verzií pripravovanej legislatívy nová úprava umožňuje členským štátom vylúčiť tzv. trojstranné transakcie, do ktorých vstupuje len jedna banka, v prípade, že schéma neumožňuje prístup štvrtej strany. Týka sa to najmä kariet AmericanExpress, Diners alebo komerčných kariet určených výlučne na podnikateľské výdavky.

Odborníci varujú pred narušením trhu s platobnými kartami. Mohlo by sa totiž stať, že „obchodníci prestanú prijímať napríklad služobné platobné karty, čo by bolo vcelku logickým krokom, keďže práve tieto karty sú zviazané s vysokými poplatkami,“ vyhlásili analytici Hayek Foundation.

Okrem poplatkových stropov a väčšej transparentnosti má nová legislatíva odstrániť aj hlavné prekážky v rozvoji on-line a mobilných technologických inovácií.  Nariadenie pomáha vytvoriť právnu istotu a rovnaké podmienky pre všetkých poskytovateľov platobných služieb.  

Hoci najväčšie európske spoločnosti na trhu s platobnými kartami uvítali novú dohodu medzi Parlamentom a Radou, varujú pred skrytými rizikami. „Aj naďalej máme obavy, že nariadenie bude mať nezamýšľané dôsledky najmä pre spotrebiteľov a môže potlačiť aj budúce inovácie,“ vyhlásili zástupcovia Visa Europe.

Predstavitelia členských štátov by novú legislatívu mali schváliť začiatkom nového roka.