EÚ si posvieti na ceny servisu automobilov

Zdroj: Flickr, CC

Ceny automobilov v roku 2009 mierne klesli a zároveň sa v rámci jednotného trhu o niečo vyrovnali cenové rozdiely pri porovnaní jednotlivých členských štátov. Informovala o tom v piatok Európska komisia. Zároveň upozornila, že ceny služieb súvisiacich s opravami a údržbou, ako aj ceny náhradných dielov naďalej rástli, výrazne nad mierou inflácie.

V druhej polovici roku 2009 sa zvýšila registrácia nových automobilov, vplyvom programov na obnovu áut. Celkovo bolo minulý rok zaregistrovaných 14,4 milióna nových automobilov. Predaj však oproti roku 2008 klesol o 1,6 % a oproti predkrízovému roku 2007 o 9,5 %.

Komisia pri svojich výpočtoch používa cenový index odrážajúci nominálne ceny, ktoré zaplatili spotrebitelia, vrátane zliav, DPH a registračných poplatkov. Podľa aktuálnych údajov sa zvýšil o 1,1 % oproti 1,7-percentnému rastu celkových spotrebných cien. V prepočte to znamená pokles reálnych cien automobilov o 0,6 %.

V roku 2009 ceny klesli v 24 z 27 členských štátov. V Holandsku ostali na nezmenenej úrovni a zvýšili sa len vo Veľkej Británii a vo Švédsku. „Treba však pripomenúť, že tí, ktorí kupovali vozidlá v posledne uvedených dvoch krajinách, profitovali z mimoriadneho poklesu cien (– 9,7 % resp. – 5,0 %) v roku 2008, takže sú na tom v súčasnosti ešte stále lepšie v porovnaní so začiatkom roku 2008. V Spojenom kráľovstve sa v pohybe cien premieta aj koniec dočasného zníženia DPH v januári 2010,“ informuje Komisia.

Najvýraznejší pokles reálnych cien zaznamenali  v nových členských štátoch –  v Slovinsku (– 13,4 %), Litve (‑ 11,1 %), na Slovensku (– 11,0 %) v Rumunsku (– 10,1 %), Českej republike (‑ 9,4 %), na Malte (– 9,2 %) a v Bulharsku (– 9,1 %). Vo Francúzsku, Nemecku či Taliansku zlacňovanie nebolo také dramatické. „Celkovo vzaté, pokles reálnych cien automobilov v rámci EÚ opätovne potvrdzuje priaznivý dlhodobý cenový trend z hľadiska spotrebiteľov, vyplývajúci z celosvetového prebytku kapacít a intenzívnej hospodárskej súťaže medzi výrobcami automobilov,“ uvádza Komisia.

Exekutíva poukázala aj na fakt, že cenové rozdiely v jednotlivých členských štátoch pre osobné automobily ostávajú len mierne. Na druhej strane však náklady na opravy a údržbu, a tiež ceny náhradných dielov rástli výrazne nad mierou inflácie (v reálnom vyjadrení + 1,5 %, resp. 0,7 %). Komisia odhaduje, že vodiči za servis platia 40 % celkových výdavkov za vlastnenie auta.

Od 1. júna platí nový právny rámec hospodárskej súťaže v oblasti motorových vozidiel, ktorý má zamedziť napríklad zneužívaniu záruk. Výrobcovia nimi často nútia spotrebiteľov, aby vyžívali len autorizované servisy. Podľa Komisie nerovnováha medzi cenou automobilov a nákladmi na údržbu je len dôkazom, že treba ešte viac sprísniť pravidlá hospodárskej súťaže v tejto oblasti.