EÚ škrtí odmeny bankárom

Bonusy budú obmedzené na základe výšky platu a v prípade, že sa ukáže, že boli vymerané za nadmerne riskantné aktivity, bude sa z nich zrážať. Vyplýva to z pokynov, ktoré vydal CEBS. Mali by byť záväzné od januára.

Cieľom pravidiel je obmedziť odmieňanie za riziko a banky tak budú musieť prepisovať pracovné zmluvy. Ide však o nákladnú aktivitu, ktorá by mohla viesť k zvyšovaniu platov, aby sa vyrovnali „straty“ z bonusov.

Vlády naprieč celou Európou museli zachraňovať banky a politici opakovane vyzvali k zavedeniu stropov pre výplaty bankárov. CEBS odporúča osobitne prísny prístup voči finančným spoločnostiam, ktoré čerpajú štátnu pomoc.

Osemdesiatštyristranový dokument implementuje nové európske pravidlá od budúceho roku a zachádza ďalej ako princípy odmeňovania, na ktorých sa dohodli lídri skupiny krajín G20. John Terry z PricewaterhouseCoopers ho označil za jeden z najprísnejších na svete. „Nanešťastie, toto odbočenie od globálneho trendu v odmeňovaní bankárov môže viesť k tomu, že banky budú operácie sťahovať alebo ich rozširovať mimo EÚ,“ varoval.

Zvyšovanie základných platov

Výbor sa vo všetkých aspektoch svojich pokynov riadil princípom proporcionality, čo podľa analytikov uvítajú najmä menšie spoločnosti, ktoré nepodstupujú také veľké riziko. Avšak CEBS sa musí riadiť novým pravidlami vyplývajúcimi z revidovanej smernice o kapitálových požiadavkách. To znamená, že len časť bonusu sa bude vyplácať vopred, zvyšok 40 – 60 % sa oddiali na 3 až 5 rokov, v závislosti od rizikového profilu zamestnanca.

Okrem toho polovica akéhokoľvek bonusu vyplateného vopred musí mať formu podielov alebo iných istín, kým druhá polovica môže byť v peniazoch. Podobne sa bude postupovať aj v oddialenej časti odmeny.

„V praxi to bude znamenať, že platy týchto zamestnancov budú musieť značne stúpnuť, aby dostali primeranú odmenu v peniazoch,“ uviedol Simon Gleeson, partner v advokátskej firme Clifford Chance. „Vyzerá to, že prechádzame od éry trojmiliónových odmien do éry trojmiliónového základného platu,“ dodal.

Banky okrem toho nebudú môcť vyplácať bonusy ľudom, ktorí zo spoločnosti odchádzajú, bez prihliadnutia na ich výkon. Okrem toho nikto nebude môcť dostávať odmeny za zlyhane. Viacročné garantované bonusy budú zakázané.

Po uplynutí mesačnej verejnej konzultácie, CEBS predloží Európskej komisii na schválenie konečnú verziu dokumentu. Verejné vypočutie bude 29. októbra v Londýne.

Výbor navrhuje prísnejšie pravidlá ako obsahuje napríklad kódex odmeňovania aplikovaný vo Veľkej Británii, kde sídli najväčšie bankové centrum v Európe. „Zvážime, ako odporúčania zapracovať do nášho kódexu, ale až po tom, čo budeme vidieť konečnú verziu,“ uviedol v stanovisku britský Úrad pre finančné služby, ktorý je členom CEBS.

Podľa Angely Knightovej, výkonnej riaditeľky Asociácie britských bankárov, EÚ sa musí držať globálneho prístupu pri tvorbe pravidiel, inak riskuje poškodenie trhov. „Musíme sa dívať na druhú stranu Atlantiku na USA, na východ smerom k Ázii, aby sme si boli istí, že zmeny sú citlivo zavedené všade,“ vysvetlila.

„Ak nie, potom výsledkom budú výrazné problémy podnikov v Európe a stoviek tisícok pracovných miest, ktoré sú závislé od sektora finančných služieb,“ uzavrela.

(EurActiv/Reuters)