EÚ v ohrození, ak sa nenaplní stratégia Európa 2020

Zdroj: Európska komisia

Analytik Daniel Hamilton pri prezentovaní výsledkov správy Americkej obchodnej komory pri EÚ a Centra pre transatlantické vzťahy Univerzity Johna Hopkinsa počas konferencie amerických spoločností uviedol, že EÚ je síce obchodník a investor svetovej triedy, no jej budúcnosť záleží na schopnosti prosperovať zo svojich širokých sietí a využiť svetový rast, ľudský talent a inovácie. „Európa 2020 nie je len rétorickým cvičením, je to okno príležitosti,“ tvrdí Hamilton.

Európa ma pevné zdravie a to aj napriek kríze v eurozóne, tvrdí správa. EÚ je stále najväčším exportným blokom na svete a popredným dodávateľov tovaru do rozvojových krajín. Zároveň je najväčším obchodným partnerom každej krajiny zo skupiny BRIC (Brazília, Rusko, India a Čína).

Pokiaľ ide o investície, EÚ je najväčším poskytovateľovom a prijímateľom priamych zahraničných investícií (FDI) na svete, pričom rapídne rastie aj vnútroúniové investovanie. Únia za uplynulých desať rokov do zvyšku sveta investovala o 35 % viac, než opačne, pričom zaznamenala čistý pozitívny príjem z FDI  na úrovni 75 miliárd eur.

Ľudia

Achillovou pätou Európy sú však podľa Hamiltona jej ľudia, trápi ju starnúca populácia, klesajúca pracovná sila a neschopnosť zaujať zručných pracovníkov z tretích krajín. „Európa potrebuje zdvojnásobiť súčasnú čistú migráciu na zastavenie poklesu populácie, strojnásobiť ju, aby si udržala počet populácie v produktívnom veku a späťnásobiť, ak chce udržať pomer pracujúci/dôchodca na súčasnej úrovni,“ tvrdí americký analytik.

Európa je však už v súčasnosti domovom najväčšieho počtu migrantov na svete, takmer 70 miliónov zo 164 miliónov, čiže 42,6 %. Ako však varoval Hamilton, stala sa magnetom pre nekvalifikovaných.

Vysoko kvalifikovaná pracovná sila tvorí len 1,7 % v EÚ, kým v Austrálii 9,9 %, v Kanade 7,3 % a v USA 3,2 %. Do Európy smeruje 85 % pracovníkov bez zručností, kým do USA len 5 %.

Spiaci gigant

Podľa Hamiltona je receptom na úspech dokončenie jednotného trhu, prelomenie prepojenia medzi produkciou bohatstva a využívania zdrojov propagovaním energetickej efektívnosti, obnoviteľných energií, inovácií a investícií do výskumu a vývoja a využitie potenciálu ľudí a to tvorbou celoeurópskej stratégie pre „talenty“.

Okrem toho by sa EÚ mala snažiť o zaistenie významnej pozície v krajinách G20. To podľa Hamiltona znamená využiť príležitosti na rýchlo rastúcich trhoch a aktívnu spoluprácu s Tureckom, Afrikou či Latinskou Amerikou.

„Čím prepojenejšia EÚ je, tým konkurencieschopnejšia bude,“ tvrdí Hamilton, pričom dodal, že európski lídri si nemôžu dovoliť sústrediť sa len na riešenie krízy v eurozóne.

Širšie európske a transatlantické väzby

Tým prepojením mal na mysli veľký potenciál „širšej Európy“ – pod čo spadá aj Čína, Severná Afrika na pobreží Stredozemného mora, Turecko a Rusko. Turecko v prvom štvrťroku 2010 zaznamenalo 11,4-percentný rast. Hoci má úzke spojenie s EÚ, začína sa viac zameriavať na svojich východných susedov – Irak a Irán.

Hamilton dodal, že hlbšiu integráciu si žiadajú aj transatlantické vzťahy, vyzval k dohode o nulovom cle. To by mohlo ročne priniesť Európe rast na úrovni 0,48 % a bohatstvo v objeme 89 miliárd USD a 1,48-percentný rast pre USA a 87-miliardové bohatstvo. Export u oboch partnerov by posilnil o 17 – 18 %.

Podľa amerického diplomatického zdroja sa Európa priveľmi zaoberá riešením krízy v eurozóne a zabúda na dlhodobé hľadisko. Posilnenie partnerstva EÚ-USA najmä v oblasti inovácií označil za nevyhnutné.